Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Vinum Gradecense - Hradecký pohár vína 2014 - informace pro vinaře

15. 7. 2014 08:01

Vážení vinaři, vážení obchodníci s vínem a dovozci, je nám potěšením pozvat Vás jménem organizačního výboru na již 8. ročník mezinárodní souteže vín Hradecký pohár vína

Proběhne pod záštitou primátora města Hradce Králové MUDr. Zdeňka Finka. Garantem souteže a odborným vedoucím hodnocení je pan ing.Jan Stávek, Ph.D. Hodnocení vín se uskuteční ve středu 4. září 2014 v Kongresovém sále Hotelu Černigov v Hradci Králové. Soutěž je již od počátku uznána Ministerstvem zemědělství, členy odborných hodnotících komisí budou tedy pouze zkušení degustátoři s platnými degustátorskými zkouškami, resp. odborníci s mezinárodní působností. Bližší pravidla souteže jsou uvedena v jejím statutu. Novinkou pro letošní rok je, že mediálním a odborným partnerem soutěže se stává společnost MAKRO.

Vítězná vína kromě medailí obdrží, jako již každoročně, ocenění ve formě finanční hotovosti od partnerů soutěže, a to vždy nejlepší víno či kolekce v kategoriích: Cena generálního partnera soutěže - ČSOB Pojišťovny pro nejlepší kolekci vín, dále pak celkový šampion souteže - Cena Města Hradce Králové, šampion bílých vín, šampion červených vín, cena pro nejlepší šumivé víno, cena pro nejlepší víno Pinot Family, cena Cechu českých vinařů pro nejlepší víno vinařské oblasti Čechy a cena pro nejlepší zahraniční víno ze zemí Evropské unie.

Prezentace soutěže, zúčastněných vín a jejich producentů i dovozců proběhne na tradičním Galavečeru v den konání soutěže a následně i v sobotu 13. září 2014 v areálu zámku Kačina v rámci tamějšího vinobraní. Zde bude rovněž možné prezentovat jednotlivá vinařství a navázat společenské a obchodní kontakty (http://www.vinobraninakacine.cz).

VYUŽIJTE MOŽNOST ON-LINE PRIHLÁŠKY na www.elwis.cz

Více informací na www.poharvina.cz

Přihlášky se vzorky vín je možno odevzdat do 2. září 2014 na sběrných místech:

Vicom, s.r.o., Přístav Holešovice východ, Jankovcova 6, Praha 7, Pracovní doba: Po-Pá 8.30 – 15.00, Tel.: +420 224 816 232         

Prodejna vín v Louckém klášteře  Znojmo, Prodejní doba: Po – Pá  9  -  18 hod., Tel.: +420 515 267 237, +420 606 707 626    
                                         
Vinotéka Království vín, třída Karla IV. 614, 500 02 Hradec Králové, Tel.: +420 495 513 012            

BS Vinařské potřeby, 691 02 Velké Bílovice, Odpovědná osoba – Ing. M. Vidlář, Tel.: +420 728 040 323

Vinařství Plešingr, Vinotéka Hodonín  Brněnská 12, 695 01 Hodonín tel. 604 227 746