Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Informace k „Odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin“

31. 3. 2014 09:02

Dovolujeme si Vás oslovit jménem České společnosti rostlinolékařské, Pobočky Jižní Moravy, k problematice odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin a připomenout, že od začátku roku 2013 platí novela ( zákon č.199/ 2012 Sb.), která pozměnila §86 původního zákona č. 326 / 2004 Sb. o rostlinolékařské péči, která změnila způsob vzdělávání, získávání i uznávání odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin.

Odbornou způsobilostí musí disponovat všechny osoby, které v rámci svých profesních činností nakládají s přípravky na ochranu rostlin. Vzdělávání v této oblasti mohou provádět organizace pověřené Ministerstvem zemědělství k této činnosti, naše pobočka je držitelem pověření Ministerstva zemědělství pro školení a kurzy odborné způsobilosti č.j.181612/2012-Mze-17013 ze dne 10. 10. 2012.

Přesto, že v průběhu roku 2013 jsme prováděli četné kurzy, se stále setkáváme s tím, že mnozí zemědělci, vinaři, služby či jiné organizace provádějící ochranu rostlin o nutnosti odborné způsobilosti pro nakládáno s přípravky na ochranu rostlin nejsou dostatečně informování, případně mají nové zaměstnance, kteří tímto vzděláváním neprošli.

Chceme Vás proto touto cestou informovat, že i v letošním roce 2014 provádíme opět kurzy odborné způsobilosti i doplňková školení. Učivo máme rozdělené podle jednotlivých skupin tak, aby bylo vyhověno zákonným požadavkům na jednotlivé stupně odborné způsobilosti.

Termín 29. až 30,. 4. 2014 – místo konání Brno, Kotlářská ulice 53, v budově Agentury pro zemědělství a venkov, v zasedací místnosti v přízemí.

Ceny jednotlivých kurzů a školení:
Kurz pro odbornou způsobilost st. I : 900,- Kč
Kurz pro odbornou způsobilost st. II : 1000,- Kč
Kurz pro odbornou způsobilost III. st. : 1200,- Kč
Doplňující školení pro II. st. : 500,- Kč
Doplňující školení proIII. st. : 650,- Kč

V cenách je zahrnuto :
pro I. stupeň: Příručka odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
pro II. stupeň : Pracovní sešit s vypracovanými otázkami k testům
pro III. st: Pracovní sešit s vypracovanými otázkami k testům a pracovní sešit se zpracovanými otázkami k ústní zkoušce
Pro všechny účastníky bude zajištěno občerstvení.

V případě zájmu o některý typ nabízeného kurzu či doplňkového školení, sdělte prosím o který typ máte zájem na adresu :

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , nebo telefonicky 722913337 nebo 724006988

Podrobnosti k odborné způsobilosti:

Od 1. 1. 2013 platí rozlišení odborné způsobilosti do tří stupňů dle náročnosti požadavků

• 1. stupeň musí mít všichni manuální pracovnici (traktoristé , obsluhy postřikovačů, a pomocnici při práci v ochraně rostlin, skladníci apod.) Obdnáší to absolvovat základní kurz pro tuto skupinu I. v délce 12 hodin. Po absolvování tohoto kurzu obdrží účastníci osvědčení o odborné způsobilosti stupeň 1. přímo od organizace, která kurz provádí. (Tuto skupinu zaměstnanců mohli do roku 2012 školit zaměstnavatelé, což již není možné).
• 2. stupeň je povinný pro osoby, které řídí činnost v ochraně rostlin a vykonávají dohled nad držiteli osvědčení 1. stupně, musí absolvovat základní kurz pro tuto skupinu II. v délce 15 hod. u organizace která kurzy provádí. Od této organizace dostanou potvrzení o absolvování kurzu a toto potvrzení přiloží k přihlášce k vykonání testu ÚKZÚZ ( dříve Státní rostlinolékařské správě). Po úspěšném absolvování testu obdrží Osvědčení o odborné způsobilosti st. II od státní správy.
• 3. stupeň je určen pro distributory a poradce a sestává se z testu a ústní zkoušky u státní správy.( od 1.1.2014 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský )

Pokud některé osoby vlastnily osvědčení o odborné způsobilosti v období 2006 do současné doby a měly či mají osvědčení odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin bez rozlišení stupňů, získané zkouškou u Státní rostlinolékařské správy a v současné době jim tato platnost končí, nebo již skončila, získají osvědčení nové u státní správy (dnes ÚKZÚZ) po absolvování doplňkového školení v délce 8 hodin u organizace zajišťující školení. Toto doplňující školení odpovídá Vyhlášce 206/ 2012 Sb. o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky. Absolventi obdrží potvrzení o absolvování kurzu, které přiloží k žádosti o vydání nového osvědčení II. stupně bez jakékoliv zkoušky.
Pokud potřebují III. st., tak se musí přihlásit ke zkoušce ( skládá se formou testu ) a jejím úspěšném absolvování obdrží od ÚKZÚZ osvědčení stupeň III.

S pozdravem

Ing. Dagmar Obdržálková za
Českou společnost rostlinolékařskou,
Pobočku rostlinolékaři Jižní Moravy Brno