Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Weinparada Poysdorf 2014 - informace pro vinaře

28. 2. 2014 11:48

Vážení vinaři, zasílám přihlášku a podmínky účasti soutěžní přehlídky vín 41. Weinparade Poysdorf 2014, přečtěte si prosím pozorně přiložené podklady. Stejně  jako  v minulých  letech  bude  soutěž  pro  naše  vinaře  organizačně  zajišťovat  Moravín,  svaz moravských vinařů ve spolupráci s NVC Valtice.   

Máte-li  zájem  zúčastnit  se  této  soutěže  prostřednictvím  Moravínu,  zašlete  dle  dispozic  řádně vyplněnou přihlášku na jeden z výše uvedených e-mailů nebo na korespondenční adresu: MORAVÍN, Nová 48, 692 01 Mikulov nejpozději do 12. března 2014. Přijetí přihlášky zaslané prostřednictvím e-mailu  bude  zpětně  potvrzeno  a  tím  přihláška  akceptována,  přihlášky  došlé  po  termínu  nebudou akceptovány!

DŮLEŽITÉ! Přihlášené vzorky je možné dodat do Mistelbachu samostatně viz podmínky, nebo využít nabízenou službu a vzorky dodat do NVC Valtice,  v pondělí 31. března 2014 od 8.00 do 16.00 a v úterý 1. dubna 2014 od 8.00 do 12.00 hod., odkud bude organizován hromadný svoz. Vzorky vín musí být řádně adjustované, označené číslem šarže a zabalené výhradně  do  kartonu  na  tři  lahve,  kartony  označte  etiketou  a  zkratkou  WP!  Přihlášky prosím vyplňte čitelně,  vyhnete se zbytečným zkomoleninám jmen a názvů firem v katalogu i na diplomech.

Účastnický poplatek požadovaný rakouskou stranou za vzorek činí € 36,--, zaplaťte jej převodem výhradně na adresu pořadatele v Rakousku (viz podmínky soutěže) nebo při předání vzorků v eurech v NVC (řádný doklad bude vystaven dodatečně pořadatelem soutěže). NEPLAŤTE PŘEVODEM NA ÚČET MORAVÍNU!

Za  poskytnuté  služby  tj.  dopravu,  náklady  za  obsluhující  personál  v den  veřejné  degustace  a organizaci požadujeme  zaplacení  organizačního  poplatku ve  výši  400,--Kč/firma  při  předání  vzorků hotově  příp.  převodem  na účet  Moravínu  u  České  spořitelny č.  ú.  1381622309/0800,  v.  s.  020414.

Poplatek  je  určen  na  pokrytí  části  nezbytných  nákladů,  které  pro  Vás  dle  požadavků  organizátora zajišťujeme.

Předání ocenění a veřejná degustace se uskuteční v sobotu 7. června 2014 od 10.00 hod. pro zvané hosty a vinaře, od 13.00 hod. pro veřejnost.

Zdravím, přeji příjemný den a úspěch

Vladimíra Seidlová                                                      
výkonná místopředsedkyně