Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Mikulovské vinné trhy 2014 - informace pro vinaře

28. 2. 2014 09:02

Soutěž je organizována Hotelem Zámeček Mikulov s.r.o. Organizátor má právo na vyloučení vzorků, které nesplňují statut.

Cílem je uskutečnit celostátní výstavu a ohodnotit ji nejvýznamnějšími odborníky, tj. majiteli a sklepmistry velkých vinařských firem v rámci ČR.

Výstava vín proběhne v celém areálu hotelu, červená vína především v Moravském sklípku s rotundou a archivními kójemi, která se nachází za hotelem a v areálu hotelového komplexu budou k dispozici bílá vína. Mikulovské vinné trhy navazují na předchozí vyhlášené ročníky výstav vín na Hotelu Zámeček v Mikulově. K účasti na Mikulovských vinných trzích jsou zváni všichni výrobci vín.

Výstava se koná za účelem získání nových kontaktů z řad majitelů vinoték, hotelů, restaurací a milovníků vín z celé ČR. Při přihlášení nebude vyžadováno rozhodnutí o zatřídění od SZPI a mohou se zúčastnit i malí a drobní vinaři, za účelem nastartování jejich rozvoje.Součástí MVT bude i mistrovství ČR v natažení vína koštýřem ze sudu na čas a košt vína z vinné kašny před hotelem. Moderuje známý zpěvák a vinař Jožka Šmukař.

Soutěžící vydá bezplatně 4 ks lahví (o obsahu 0,75 l, výběr z hroznů 0,5 l, speciální výběr 0,375 l) do vlastnictví organizátora soutěže pro potřeby senzorického posouzení. Otevřená láhev vína z hodnocení nebude již nabízena při samotné ochutnávce v květnu, z důvodu odvětrání a časové prodlevy mezi hodnocením a veřejnou ochutnávkou.

Každá láhev musí být soutěžícím označena podle platného vinařského zákona, včetně uvedení ročníku sklizně hroznů. Za žádný přihlášený vzorek se neplatí účastnický poplatek! Výrobce dodá bezplatně 6 lahví vína, které obdrží ocenění ,,pohár“. Toto víno bude určené k ochutnávce dne 3. 5. 2014.

Do soutěže budou zařazeny jen vína přihlášená elektronicky přes systém vyvinutý Národním vinařským centrem České republiky pro registraci a hodnocení vín - www.elwis.cz  !!!

Účastník soutěže vyplní elektronickou přihlášku s údaji o výrobci a o každém vzorku. Přihláška musí obsahovat nejméně tyto údaje: jméno a přesná adresa výrobce, kontaktní telefon výrobce, označení odrůdy vína, ročníku, přívlastku a obsah zbytkového cukru.

Nesprávné údaje na přihlášce vylučují příslušné víno ze soutěže. V případě úmyslného nepravdivého uvedení údajů budou veškerá vína daného účastníka vyloučena ze soutěže.

Vyplněním a předáním přihlášky souhlasí přihlašovatel se zpracováním a publikacíúdajů o výrobci a vínu v katalogu výstavy a odborném tisku.

Elektronické přihlašování vzorků bude zpřístupněno od 1. března 2014 do 10. dubna 2014.

 

Odběr vzorků probíhá ve dnech 15. března 2014 – 15. dubna 2013 na:

  • recepci Hotelu Zámeček v Mikulově, NONSTOP, mob. 725 806 992 
  • Brněnská 5, Velké Pavlovice, od 18:00 do 21:00 hod, tel. 602 749 909
  • Agrico Hodonín, od 8:00 do 16:00 hod, tel. 518 342 687, 606 707 009

Hodnocení vín proběhne v termínu 25. dubna 2014 v prostorách hotelu Zámeček v Mikulově.