Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Aktiv k ochraně révy vinné

31. 7. 2013 15:40

Moravín, svaz moravských vinařů pro své členy a širokou vinařskou veřejnost pořádá AKTIV K OCHRANĚ RÉVY VINNÉ. Přednášející Ing. Petr Ackermann a Ing. Drahomíra Musilová, BASF. Čtvrtek 8. srpna 2013 v 9.00 hod.

KINOKLUB MIKULOV, Česká 160/4, Mikulov - městské kino naproti poště

parkovat lze na parkovišti u kina

Součástí aktivu bude neformální diskuse, máte-li zájem o osobní konzultaci, vezměte sebou vzorky chorob révy vinné.

Prezence: od 8.30 hod.

Vložné: členové Moravínu 30,-- Kč, ostatní zájemci 50,-- Kč

Odborný garant za Moravín Vladimíra Seidlová, Ing. Ladislav Musil

Srdečně zveme a přejeme řadu odborných zážitků.


Výbor Moravínu