Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Setkání Weinviertelu a jižní Moravy

21. 2. 2006 09:06

Vážení přátelé,
chtěli bychom Vás informovat o tom, že byl schválen projekt
„Setkání Weinviertelu a jižní Moravy“. Ten je součástí programu INTERREG IIIA R - Rakousko DF, zaměřeného na vztah vinné révy k životnímu prostředí a na vytváření koloritu krajiny.

V rámci tohoto projektu se dne 24. února 2006 uskuteční v budově rektorátu Vysokého u ení technického v Brně, Antonínská 1, seminář, na nějž budou pozvání také politici, starostové (zastupitelé obcí) a příslušní odborníci. Přístup bude umožněn i dalším zainteresovaným zájemcům. Hlavní náplní semináře bude řízená diskuse k přednáškám vydaným v dvojjazyčném sborníku.

Za představenstvo projektu
Ing.Luděk Střítecký
Ing.Stanislav Vrba

pozvánka a program viz příloha.

(pk)