Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Národní soutěž vín - vinařská oblast ČECHY 2013

13. 5. 2013 11:06

Informace pro vinaře

Vážená paní, vážený pane, Dne 21.6.2013 pořádá Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s Cechem českých vinařů, Svazem vinařů české republiky a Národním vinařským centrem, Národní soutěž vín vinařské oblasti Čechy.

Jako hlavní organizátor soutěže bych velmi ocenil, kdyby do Národní
soutěže vín, vinařské oblasti Čechy byla přihlášena některá z Vašich
vín.

Soutěžní vzorky můžete přihlásit on – line do 30.5.2013 na webových
stránkách Národního vinařského centra:


www.elwis.cz


a odevzdat na sběrná místa dle statutu soutěže, taktéž do 30.5.2013
Hodnocení soutěže proběhne 5.6.2013 ve vinařském středisku České
zemědělské univerzity v Praze, Mělníku - Chloumku

S pozdravem

Ing. Štěpán Weitosch
vedoucí vinařského střediska ČZU v Praze

Jiří Čábelka
předseda Cechu českých vinařů