Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Soutěžní přehlídka vín O HUSTOPEČSKOU PEČEŤ 2013

8. 2. 2013 16:22

Vážení vinaři, v pátek 5. dubna t. r. je termín dalšího ročníku soutěžní výstavy vín, a sice 9. ročníku výstavy pod názvem O HUSTOPEČSKOU PEČEŤ 2013. Všechny odborné i organizační pokyny jsou uvedeny ve Statutu výstavy, který je k dispozici na www.hustopece.cz v sekci „akce“. Současně ho ale také posíláme v příloze této zprávy.

Výsledky této soutěže včetně udělování medailí vítězům vín v jednotlivých kategoriích budou vyhlášeny při zahájení vlastní výstavy. Tradičně se vystavují odrůdy RV, RR, VZ, An, MP
a Sv. Dále se také vystavují růžová vína z uvedených odrůd. Soutěže se mohou zúčastnit vína ročníků 2009, 2010, 2011 a 2012.

Výstava vín se koná v hotelu Centro v Hustopečích, zahájení je v 16.00 hod.

Vážení vinaři, rádi bychom Vás požádali, abyste vzorky svých vín ve smyslu přiloženého Statutu výstavy, přispěli ke zdárnému průběhu soutěže vín a tím i celého dne věnovanému vínu a vinařství se všemi jeho radostmi i starostmi.

Přihlašování vín probíhá elektronicky na systému Národního vinařského centra www.elwis.cz

Ing. Luboš Kuchynka, starosta

Ing. Jan Vrba, městská rada

Ing. Jiří Teplý, vinařská komise

Radek Sedláček, SVE