Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Aktualizace adresářů vinařských zařízení a Kalendář vinařských akcí 2013

8. 10. 2012 11:27

V souvislosti s přípravou dalšího ročníku oblíbených turistických materiálů z edice KRAJEM VÍNA bychom chtěli provozovatele vinařských zařízení požádat o spolupráci na jeho přípravě, zejména při aktualizaci zde publikovaných dat.

Další ročník této edice bude poprvé představen v lednu 2013 na veletrzích cestovního ruchu GO a REGIONTOUR v Brně. Edice KRAJEM VÍNA obsahuje turistické průvodce a mapy a je připravována Národním vinařským centrem, agenturou Bravissimo a vydávána i financována Vinařským fondem ČR v rámci projektu Podpora a propagace vinařské turistiky na Moravě a v Čechách. Stěžejním materiálem jsou turistické průvodce „To nejlepší z vinařské turistiky na jižní Moravě“ a „To nejlepší z vinařské turistiky v Čechách“ (v české a anglické verzi), které mimo jiné obsahují adresáře vinařských zařízení a kalendář vinařských akcí. Všechny materiály jsou následně distribuovány zdarma na vinařských akcích, na kterých se podílí Národní vinařské centrum a Vinařský fond ČR (veletrhy cestovního ruchu, vinařské a potravinářské veletrhy, soutěže, výstavy, prezentační večery atd.), dále také v turistických informačních centrech ve vinařských regionech, v e-shopu Národního vinařského centra a v neposlední řadě samotnými provozovateli vinařských zařízení.

Žádáme tímto vinaře o kontrolu, popř. doplnění svých záznamů v Adresáři vinařů, vinoték a vinných sklepů na webových stránkách www.vinazmoravy.cz - www.vinazcech.cz (www.wineofczechrepublic.cz), odkud jsou data do tištěných průvodců přebírána.

Postup pro kontrolu záznamu Vašeho zařízení v Adresáři vinařů, vinných sklepů a vinoték:

1. Pomocí pole „Hledej“, najděte své zařízení na stránkách.

2. Zkontrolujte aktuálnost nebo úplnost dat. V případě, že budete chtít záznam opravit nebo doplnit, postupujte, prosím, takto:

V levé dolní části stránky klikněte na tlačítko Editovat tento objekt. V zobrazeném formuláři opravte či doplňte údaje, popř. nahrajte logo nebo fotky a vyplňte údaje o zadavateli. Po odeslání úprav se zobrazí kontrolní náhled, jehož správnost potvrďte pomocí tlačítka Odeslat na schválení! O úspěšném zadání budete informováni přímo na webu, současně Vám na adresu zadavatele bude doručen potvrzující e-mail.

Tip: Využijte všech možností adresáře, abyste co nejlépe oslovili Vaše potenciální zákazníky – nezapomínejte na informace o přesné otevírací době, možnostech občerstvení, ubytování, sortimentu a nabízených programech. Pro účely zveřejnění na Seznam nezapomeňte také vyplnit Vaše aktuální IČ.

Novým zařízením doporučujeme záznam na stránkách moravských a českých vín vytvořit. V sekci „Oblasti a vinaři“ přejít na „Adresář vinařů“ a zde na pole „Přidat objekt do katalogu“.

Kalendář vinařských akcí 2013Nabízíme Vám opět možnost bezplatné prezentace Vašich vinařských akcí v oficiálním kalendáři vinařských akcí na www.vinazmoravy.cz - www.vinazcech.cz (www.wineofczechrepublic.cz). V Kalendáři je možné informovat o výstavách a ochutnávkách vín, vinařských slavnostech i jiných vinařsko-kulturních akcích, pokud je u nich významným způsobem propagováno moravské a české víno. Akce je možné zadávat průběžně během celého roku (nezapomeňte na nadcházející období Svatomartinských vín), akce pořádané v roce 2013 a zadané do 4. 11. 2012 budou publikovány v tištěných průvodcích z edice KRAJEM VÍNA 2013.

Postup pro zadání akce do Kalendáře vinařských akcí:
1) Nejprve v on-line kalendáři zkontrolujte, jestli akci již nezadal někdo jiný, aby se záznamy nezdvojovaly.

2) Pokud ne, zadejte pečlivě vaši akci přes webový formulář (odkaz "Přidej vlastní akci" v kalendáři, příp. přímý odkaz ZDE). Dále se řiďte uvedenými informacemi. Pokud akci zadáte správně, obdržíte obratem na e-mail zadavatele potvrzení a přehled zadaných údajů.

Pro zatraktivnění záznamu je možné vložit 2 fotografie z dané akce (např. z minulých ročníků), které mohou být použity v tištěném kalendáři. Fotografie pouze ve formátech jpg, png nebo gif, velikost do 0,5 MB. Dále je možné zadat zobrazení místa akce na interaktivní mapě (pouze pro webovou verzi).

Nezapomeňte využít této příležitosti velmi účinně a navíc bezplatně informovat o Vaší vinařské akci. Termín uzávěrky pro tištěnou verzi kalendáře pro rok 2013 je 4.11.2012. Pokud sami nejste pořadateli vinařské akce, předejte, prosím, tuto informaci obecnímu úřadu, svazu vinařů či zahrádkářů atd. ve vaší obci.

Několik rad, tipů a doporučení pro zadávání akcí

1. Respektujte, prosím, strukturu a nastavení kalendáře:

a. Název akce – S výjimkou počátečních písmen a vlastních názvů nepoužívejte kapitálky. (Ty jsou vyhrazeny jen nejvýznamnějším akcím, u ostatních jsou administrátorem odstraněny.) Vyhněte se zbytečnému používání letopočtu a míst konání v názvu, např. Výstava vín 2013, Degustace Svatomartinských vín Praha. (Pro tyto údaje jsou vyhrazena pole „Datum“ a „Město/obec“.)

b. Místo – Toto pole využijte k bližšímu určení místa konání akce (např. název vinotéky, ulice, kulturní dům, sklepní ulička,…), nevpisujte město nebo obec a PSČ.

c. Stručný popis - Toto pole bude sloužit jako popis akce v tištěném kalendáři. Využijte jej ke stručnému a výstižnému popisu akce a vyhněte se „převyprávění“ informací, které čtenář získá z ostatních polí, např. „Dne toho a toho proběhne tam a tam…“

d. www stránka a kontaktní e-mail - Nezadávejte dvě webové adresy či dva e-maily - internetová stránka pozbude interaktivnosti a internetový prohlížeč pak hlásí chybu

e. Kontaktní údaje zadávejte kompletní.

2. Před odesláním si záznam přečtěte a opravte případné chyby!


Věříme, že se budete rádi podílet na přípravě propagačních materiálů o vinařské turistice na jižní Moravě a v Čechách a že vydané materiály budou dobře sloužit Vaší propagaci.
V případě jakýchkoliv nejasností nebo připomínek na úpravu či doplnění materiálů této edice nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za spolupráci, s pozdravem

Ing. Petr Gondáš, manažer projektu
-----------------------------------------------------------------------------------------------