Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Svatomartinské 2012 - kompletní informace a podklady pro vinaře

25. 9. 2012 15:29

Vážení vinaři,
zasíláme podrobné materiály, které jsou potřeba pro přihlášení vašich vín k hodnocení k udělení známky "Svatomartinské 2012".

Jedná se o:
- podrobné organizační pokyny
- licenční smlouvu (prosím doručte 2x vyplněnou a podepsanou za Vaši firmu)
- technické podmínky udělení licence
- smlouva o distribuci vína
- návratka termíny hodnocení (zaslat emailem do 12.10.2012)

Dále jsou ve druhém souboru:
- logomanuál značky Svatomartinské 2012

Soubory jsou sbaleny v ZIP formátu.

- přihlášku online naleznete zde:
www.elwis.cz

Prosíme zájemce o využití značky Svatomartinské o včasné doručení přihlášky, licenční smlouvy a vzorků v souladu s termíny uvedenými v organizačních pokynech.

Termíny hodnocení:

- termín hodnocení 25.10.2012 - doručení vzorků k hodnocení - do 22.10.2012 do 12.00 hod.
- termín hodnocení 1.11.2012 - doručení vzorků k hodnocení - do 29.10.2012 do 12.00 hod.

Vzorky doručené po termínu nebudou zařazeny do hodnocení pro udělení licence.

Zapečetěné vzorky vinařem (3 x 0,75l) je nutno doručit do NVC ve Valticích. Výrobce předloží tři zapečetěné lahve od každého vzorku. Dva vzorky budou určeny pro potřeby hodnocení, jeden pak pro případnou kontrolu.
Zaplacení poplatku (500 Kč + DPH / vzorek) za přijaté vzorky v hotovosti.

Zároveň se vzorky doručí vinař:
- originál přihlášku
- podepsanou licenční smlouvu 2x
- vyplněný a podepsaný formulář pro objednávku záklopek, šroubových uzávěrů a etiket
- Analytický rozbor vína: 1x
- Kopie dokladu o původu hroznů: 1x (výkupní lístek nebo výpis z registru UKZUZ o vlastnictví vinice).


Případné dotazy a připomínky zodpoví ing. Marek Babisz, hlavní sommelier NVC, tel. 602 470 262. Pokud byste měli problém s otevřením souboru případně jakékoliv dotazy, kontaktujte nás prosím na níže uvedeném e-mailu.

Pavel Krška, Národní vinařské centrum.