Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Národní soutěž vín - mikulovská podoblast 2012 - informace pro vinaře

11. 7. 2012 13:47

!!! DRUHÁ VÝZVA - TERMÍN UZÁVĚRKY NÁRODNÍ SOUTĚŽE VÍN -MIKULOVSKÉ PODOBLASTI PRODLOUŽEN DO 13.8.2012 12,00 HOD. !!!

Uzávěrka přihlášek: do 10. srpna 2012. Soutěž pořádá Sdružení vinařů mikulovské podoblasti ve spolupráci s Národním vinařským centrem a pod garancí Svazu vinařů ČR. Účast a nominace z podoblastní soutěže je podmínkou pro možnost přihlášení vína do Salonu vín - národní soutěže vín 2013.

Odběr vzorků probíhá ve dnech 7. až 10. srpna 2012 vždy od 14:00 do 20:00 v místě:

Vinařská laboratoř – ing. Alice Becková
Koněvova 10, Mikulov
kontaktní tel. 606710487

Hodnocení vín proběhne ve dnech 22.-23. srpna 2012 v degustačním sále Národního vinařského centra ve Valticích. Výstava soutěžních vín proběhne ve dnech 7. - 9. září 2012 na mikulovském zámku jako součást Pálavského vinobraní v Mikulově.

Přihlášky se podávají elektronicky on-line na webu www.elwis.cz

Vzorek představuje 6 plně adjustovaných láhví. Každý karton označte příjmovým číslem vzorku (uveden na přihlášce). Spolu se vzorkem přivezte vytištěnou a podepsanou přihlášku. Součástí přihlášky je kopie základního analytického rozboru a dokladu o původu vína:
• kopie registrace vinice (u vlastních hroznů), nebo
• kopie výkupního lísku, nebo
• u jakostních vín (vč. vín s přívlastkem) kopie rozhodnutí o zatřídění vína na SZPI (lze nahradit vyplněním evidenčního čísla jakosti v on-line přihlášce)