Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Informace o odvodech do Vinařského fondu

9. 1. 2012 13:19

Vinařský fond

Vážení vinaři,

poslední dobou, se množí dotazy ohledně odvodů do Vinařského fondu podle nové legislativy. Zasíláme proto ty to informace, které by otázku odvodů měly objasnit.

Povinnost producentů k 25.1.2012
Za toto období provedete odvod za veškerá vína ročníků 2010 a starších, ze kterých jste doposud neprovedli odvod do VF. Odvod je nutné provést i z těch vín, která jste doposud neprodali a máte je stále na skladě! Množství vykazovaného vína uvedete standardně na Výkazu o produkci vína a ploše vinic (dále jen „výkaz“) a jako vykazované období uvedete 4. čtvrtletí 2011.
U tohoto odvodu si můžete z celkového množství odečíst až 10 procent technologických ztrát.
V tomto období naopak nebudete vykazovat odvod z žádných vín vyrobených z hroznů ročníku 2011 a to ani z burčáku nebo Svatomartinských vín, která jste již prodali. Odvod z vín ročníku 2011 budete vykazovat až v následujícím období (viz následující informace).

Odvod do VF z vín ročníku 2011
Odvod z vína ročníku 2011 (včetně Svatomartinského a burčáku ze sklizně 2011) se provede v průběhu roku 2012 a to:
Výrobci s produkcí do 20.000 litrů odvedou jednorázově na konci roku 2012 se splatností k 25.1.2013. Na výkazu prosím uveďte jako období rok 2012. V případě že podáváte výkaz přes portál www.eagri.cz, vyplňte do kolonky období jakékoliv nabízené čtvrtletí roku 2012.
Výrobci s produkcí nad 20.000 litrů provedou odvod čtvrtletně a to v množství odpovídající ¼ celkové produkce roku 2011. Splatnost jednotlivých čtvrtletí je 25.4.2012, 25.7.2012, 25.10.2012 a 25.1.2013. Současně s odvodem je třeba vyplnit a zaslat Výkaz o produkci, stejně jako doposud.
V obou případech je základem pro odvod množství vína uvedeného na Prohlášení o produkci, které musíte ze zákona zaslat na ÚKZÚZ, Registr vinic nejpozději do 15.ledna 2012. Celkový objem produkce si můžete pro potřeby odvodu do VF snížit až o 10 procent technologických ztrát.

V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte na telefonních číslech:
541 652 474, 777 092 865 - Ing. Nikol Kaštanová
541 652 473, 606 601 847 - Ing. Ctibor Dolanský

Ing. Ctibor Dolanský
Vinařský fond