Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

IceWine du Monde - informace pro vinaře

8. 8. 2011 16:13

Aktualizováno: Termín pro podání přihlášek byl prodloužen do 12. srpna, dodání vzorků nejpozději do 26. srpna 2011.

Vážený pane, vážená paní, dovoluji si vás informovat o tom, že se v České republice bude pořádat 1. ročník mezinárodní soutěže vín s názvem „IceWine du Monde“.

Jedná se o soutěž tradičních ledových a slámových vín z různých zemí světa. Chceme dát těmto vínům příležitost vzájemného srovnání na světové úrovni, protože doposud takovou možnost neměly.

Soutěž se uskuteční v termínu 2. – 4. září 2011.

Místem konání je unikátní Lednicko-valtický areál, zapsaný do seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO, který se nachází v srdci střední Evropy, v jihovýchodní části České republiky, v Jihomoravském kraji. Pevně věřím, že bude shromážděno pestré spektrum vzorků od těch nejlepších výrobců z významných producentských zemí těchto vín a budu potěšen, přijmete-li mé pozvání k účasti v soutěži se svými produkty.

Vzorky ledových a slámových vín budou ohodnoceny hodnotiteli z různých zemí světa – degustátory vysoké profesionální úrovně.

Osobní účast v roli pozorovatele přislíbil pan Federico Castelucci, prezident OIV.

Bližší informace o soutěži najdete v přílohách a na www.icewine-du-monde.com

S pozdravem

Ing. Jakub Šebesta
Prezident soutěže


***************************************************************************
Přihlašování probíhá prostřednictvím přihláškového systému Národního vinařského centra -
POKRAČUJTE ZDE >>>,. Termín přihlášení: nejpozději do 5. srpna 2011.
***************************************************************************


50% přihlašovacích poplatků bude podpořeno z Vinařského fondu. Pro přihlašovatele z ČR tedy platí přihlašovací poplatek pouze 1400 Kč + DPH (platí pro 1-3 vzorky).