Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Informace o jednání Rady Vinařského fondu dne 22.6. 2011

29. 6. 2011 10:20

Dne 22.6. 2011 proběhlo páté jednání Rady Vinařského fondu v letošním roce. Rada rozhodla o pokračování realizace společných expozic vinařů v rámci veletrhů Danubius Gastro a Prowein Düsseldorf i v roce 2012.

Rada souhlasila s návrhem spolupráce s vydavatelstvím časopisu C&V Magic. Rada dále projednala žádosti o poskytnutí podpory, které nebyly vyúčtovány v souladu s Podmínkami o poskytnutí podpory Vinařským fondem, a rozhodla o zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory u jednotlivých žadatelů.

Rada jednala o mezinárodní soutěži Ice Wine du Monde, která se bude konat v měsíci září a zařadila ji do systému podporovaných soutěží s tím, že vinařům uhradí Fond 50% přihlašovacího poplatku za první tři vzorky.
Další, mimořádné, jednání Rady Vinařského fondu je plánováno na 24.8., které bude mít na programu projednání žádostí o podporu, jejichž realizace proběhne v měsíci září.


za Vinařský fond: mgr. Pavel Večeřa