Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Pozvánka na 2. ročník konference "Moderní trendy propagace vína" - 8. června 2011 - Brno - Hotel International

1. 6. 2011 15:20

Připomenutí - konference již za týden. Neváhejte s přihláškou!

Národní vinařské centrum, o.p.s. za podpory Vinařského fondu,
pod záštitou rektora soukromé vysoké školy Brno International Business School (B.I.B.S., a.s.) doc. Ing. Miloslava Keřkovského, CSc., MBA, pořádá 2. ročník konference Moderní trendy propagace vína - jedinečný impuls pro rozvoj vaší společnosti.

8. června 2011

Best Western Premier Hotel International Brno – Husova 16

PROGRAM KONFERENCE:
9.00–9.30 hodin | REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
9.30–13.00 hodin | DOPOLEDNÍ PROGRAM KONFERENCE

moderátor:
- Ing. Pavel Krška – ředitel Národního vinařského centra, o.p.s.

úvodní slovo:
- Ing. Milan Venclík – předseda rady Vinařského fondu
- Ing. Zdeněk Juračka – prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
- MVDr. Dana Odehnalová, MBA – ředitelka 5P Agency, spol s r.o., lektorka B.I.B.S. a.s.

doc. Ing. Miloslav Keřkovský, CSc., MBA, rektor B.I.B.S., a.s.
• Ekonomické aspekty strategického řízení vinařství
prof. Ing. Jana Stávková, CSc., děkanka Provozně-ekonomické fakulty MZLU Brno
• Použití marketingových nástrojů při propagaci vína
MVDr. Dana Odehnalová, MBA, ředitelka 5P Agency, lektorka B.I.B.S., a.s.,
Ing. Pavel Krška – ředitel Národního vinařského centra, o.p.s.
• Jak mohou naše marketingové aktivity ovlivnit spotřebitele při nákupu vína?
doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc., ředitel FONTES H
• Volba správné obchodní komunikace při prodeji vína
Ing. Roman Španiel, nezávislý konzultant a optimalizátor stránek pro vyhledávače
• Využití internetu při prodeji a propagaci vína

13.00–14.00 hod. | OBĚD S DEGUSTACÍ NOVÉHO ROČNÍKU VÍN SALONU VÍN ČR A VÝSTAVOU SKLENĚNÝCH KARAF NA VÍNO RESVINIA A KVĚTIN CARMEN FLORA

14.00–17.30 hod. | ODPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK

Ing. Radek Kameník, Key Account Director, COMTECH, spol. s r. o.
• Propagační aktivity značky Vína z Moravy, vína z Čech
Roman Skotnica, ředitel FOCUS-Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r. o.
• Vývoj vnímání značky VMVČ optikou českého spotřebitele
MVDr. Dana Odehnalová, MBA, ředitelka 5P Agency, lektorka B.I.B.S., a.s.,
prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky LF MU Brno
• Marketing červených českých vín a příležitosti pro zvýšení jejich prodeje
Ing. Dagmar Jelínková, předsedkyně představenstva ECONOMY RATING a.s.
• Zdravá ekonomika – základ podnikání
Richard Süss, Wine advisor for gastronomy, MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
• Horeca víno – skrytý sortiment
MVDr. Dana Odehnalová, MBA, ředitelka 5P Agency, lektorka B.I.B.S., a.s.,
Ing. Pavel Krška – ředitel Národního vinařského centra, o.p.s.
• Jak můžeme snížit náklady firmy pomocí marketingových aktivit?

ZÁVĚR KONFERENCE

Základní cena za účast na konferenci je 2352 Kč včetně DPH 20%. Nárok na slevu -50% z této částky mají členové Svazu vinařů ČR, plátci do Vinařského fondu, členové Svazu obchodu a cestovního ruchu, studenti B.I.B.S. a zástupci všech subjektů, zapsaných v adresáři na www.wineofczechrepublic.cz! Cena po slevě pouze 980 Kč + DPH! Cena zahrunuje účast na konferenci, podkladové materiály, oběd a občerstvení během dne.

******************************************************************************************
PŘIHLAŠOVÁNÍ PROBÍHÁ PROSTŘEDNICTVÍM PŘIHLÁŠKOVÉHO SYSTÉM NVC
PRO VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY POKRAČUJTE ZDE >>>
******************************************************************************************