Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Informace o jednání Rady Vinařského fondu dne 20.4. 2011

3. 5. 2011 08:55

Vinařský fond, mgr. Pavel Večeřa

Dne 20.4. 2011 proběhlo čtvrté jednání Rady Vinařského fondu v letošním roce. Rada schválila nové Podmínky pro poskytnutí podpory Vinařským fondem, platné pro termín podávání žádostí 1.7. – 15.8. 2011. Jednou ze změn je i forma projektu, který se přikládá k žádosti.

Vzor je zveřejněn na webových stránkách Fondu a lze jej vyplnit přímo v počítači. Plné znění Podmínek je opět ke stažení v části Podpory. V nejbližším čísle Vinařského obzoru pak najdete seznam tematických okruhů, na které lze podpory žádat.

Rada dále jednala se zástupcem ÚKZÚZ ohledně užší spolupráce v oblasti poskytování údajů předkládaných vinaři ve formě pravidelných povinných hlášení, která jsou pak zdrojem možné kontroly daného subjektu. Rada také schválila záměr realizovat po čtyřech letech rozsáhlý průzkum trhu vínem – vinaři budou mít možnost na něm určitou formou participovat – o tom je budeme včas informovat.
Další jednání Rady Vinařského fondu je plánováno na 22.6.

Druhý ročník soutěže o nejlepší krajská vína má své vítěze

9. 10. 2018 06:35, Pro tisk

Titul „Víno Jihomoravského kraje 2018“ získala čtyři regionální vína. Dvě bílá vína a dvě červená vína zvítězila v soutěži, kterou vyhlásil Jihomoravský kraj. Vína budou reprezentovat region jižní Mor ...

Vína z Moravy, Vína z Čech