Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Informace o jednání Rady Vinařského fondu dne 19.10. 2010

26. 10. 2010 17:05

Dne 19. října 2010 proběhlo letošní osmé zasedání Rady Vinařského fondu. Rada se zabývala těmito záležitostmi:

- Návrh systému podpory podoblastních soutěží vín předložený Svazem vinařů. Rada jej vzala na vědomí s tím, že bude dopracován a předložen na některém z dalších zasedání
- Rozpočet Fondu na rok 2011 – výše jednotlivých kapitol bude ještě diskutována. Upravený návrh bude předložen na dalším zasedání
- Návrh projektu podpory vinařské turistiky realizovaný Národním vinařským centrem a financovaný Vinařským fondem (tisk propagačních materiálů Krajem vína, certifikace turistických cílů, medializace)
- Podmínky pro poskytnutí podpory Vinařským fondem. Rada provedla částečné úpravy a schválila Podmínky pro termín podávání žádostí 1.1.-15.2. 2011. Úplné znění Podmínek bude zveřejněno na webu Vinařského fondu, tematické okruhy také v listopadovém čísle Vinařského obzoru
- Zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory z termínu podávání žádostí 1.7.-15.8. 2009, která nebyla v termínu řádně vyúčtována
- Projekt Festivalu otevřených sklepů 2011 společnosti Partnerství
- Marketingová podpora přehlídky vín Prague Wine Week
- Změna rozhodnutí o poskytnutí podpory pana Zdeňka Podhůrského
- Schválení záměru prezentace vín v Číně tamním obchodníkům do konce roku 2010. Vinaři budou osloveni s nabídkou účasti

Poslední zasedání v roce 2010 proběhne 30. listopadu, tentokrát společně s Dozorčí radou.

Za Vinařský fond: mgr. Pavel Večeřa

Druhý ročník soutěže o nejlepší krajská vína má své vítěze

9. 10. 2018 06:35, Pro tisk

Titul „Víno Jihomoravského kraje 2018“ získala čtyři regionální vína. Dvě bílá vína a dvě červená vína zvítězila v soutěži, kterou vyhlásil Jihomoravský kraj. Vína budou reprezentovat region jižní Mor ...

Vína z Moravy, Vína z Čech