Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1512/2005

7. 10. 2005 09:41

kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení
Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských
produktů.

Změny jsou především ve značení alkoholu a pak používání tradičních názvů. Viz příloha.