Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Informace ke komunikační kampani Vína z Moravy, vína z Čech

1. 9. 2010 14:21

Vážení vinaři, Vinařský fond ve spolupráci s komunikační agenturou COMTECH na základě ročního plánu schváleného Radou Vinařského fondu připravil podzimní kampaň na podporu našich vín prostřednictvím značky Vína z Moravy, vína z Čech.

Tímto způsobem vás
chceme informovat o použitých prostředcích a zejména termínu vysílání televizního
spotu a nasazení dalších prostředků. Věříme, že kampaň v čase vinobraní pomůže
vašim prodejům a prohloubí vztah konzumentů k našim domácím vínům.

S pozdravem
Ing. Jaroslav Machovec
ředitel
Vinařský fond

Více informací v příloženém souboru (ke stažení na konci zprávy