Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Nové požadavky v rámci čerpání nárokových dotací se zaměřením na SAPS a AEO

8. 7. 2010 10:03

!Vyhněte se sankcím a krácení dotací ze SAPS a AEO!

Seminář zaměřený na nové povinnosti vyplývající z dodržovaní podmínek cross-compliance (křížová shoda), které jsou podmínkou pro vyplácení přímých plateb na plochu (SAPS) a dalších pro vinaře relevantních dotačních opatření – integrovaná produkce resp. Agroenvironmentální opatření (AEO) a jiné.

Seminář bude zaměřen především na výklad nových požadavků týkající se GAECků (podmínky dobré zemědělské a environmentální praxe, které musí zemědělci dodržovat) a způsobu jejich plnění, způsobu kontroly těchto požadavků, výpočtu sankcí a bodového hodnocení případných pochybení.
!Vyhněte se sankcím a krácení dotací ze SAPS a AEO!

Komu je seminář určen:
Seminář je určen vinařům a ostatním subjektům působícím v zemědělství.

Obsah semináře:
- Cross compliance a vazba na dotační tituly EU
- Nové GAECky a povinnosti z nich vyplývající pro zemědělské podniky se za měřením na vinohradnictví
- Kontrolní systém – kontrolní body, zkušenosti z kontrol
- Sankční systém – výpočet sankcí
- Zákonné požadavky na hospodaření a jejich aplikace

Program semináře: Viz příloha.

Účast na semináři včetně podkladových materiálů je ZDARMA. Stravování bude zajištěno.

Pozn.: Seminářů se může zúčastnit z jednoho podniku i VÍCE osob. Přihlásit se můžete na stránkách Národního vinařského centra v sekci Kurzy a semináře. Vybrat si můžete ze dvou termínů: 29. 7. a 10. 8. 2010.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost. Organizátory jsou Národní vinařské centrum, o.p.s. a Asociace pro rozvoj regionů o.s.