Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Informace o jednání Rady Vinařského fondu dne 22.6. 2010

25. 6. 2010 09:32

Dne 22. června 2010 proběhlo letošní páté zasedání Rady Vinařského fondu. K hlavním bodům jednání patřila prezentace návrhů vizuálu letošní kampaně na podporu prodeje svatomartinských vín. Schválení konečné podoby vizuálu Svatomartinské 2010 by mělo proběhnout na srpnovém mimořádném zasedání Rady. Rada se dále zabývala přípravami realizace televizního reklamního spotu značky Vína z Moravy, vína z Čech.

Natáčet se bude v letních měsících, spot by měl být nasazen do vysílání na podzim.
Rada Fondu dále:
- zrušila rozhodnutí o poskytnutí podpory, která nebyla vyúčtována v řádném termínu
- rozhodla o uzavření dodatku ke smlouvě se Svazem vinařů na zhotovení fotografií odrůd révy vinné, nově zařazených do Státní odrůdové knihy
- rozhodla – na základě písemné žádosti vinařů – o zařazení odrůdy Muškát moravský k odrůdám určeným pro výrobu svatomartinských vín
- podpořila realizaci putovní expozice vůní českých moravských vín na vybraných vinařských akcích

Další – tentokrát mimořádné – zasedání Rady Fondu proběhne v úterý 24. srpna. Na programu budou především žádosti o podporu, jejichž realizace proběhne v měsíci září. Většina žádostí pak bude projednána na zasedání 7. září.

zdroj: mgr. Pavel Večeřa, Vinařský fond.