Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Odraz vědy a výzkumu ve vinohradnické a vinařské praxi

5. 5. 2010 14:55

ZF MZLU POSUNULA TERMÍN MOŽNOSTI PŘIHLÁŠENÍ NA KONFERENCI DO 7.5.2010. VYUŽIJTE JEŠTĚ VOLNÁ MÍSTA.

Konference pro vinohradníky a vinaře, které má umožnit přenos nových poznatků vědy a výzkumu přímo do praxe k uživatelům těchto výzkumů. Program konference je sestavený takovým způsobem, aby přinesl co nejvíce nových poznatků včetně možností jejich okamžité aplikace.

Místo konání: Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Lednici

Termín: 13.–14. května 2010

Program ke stažení pod aktualitou: