Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Informace o jednání Rady Vinařského fondu dne 20.4. 2010

23. 4. 2010 09:57

Dne 20. 4. 2010 proběhlo letošní čtvrté zasedání Rady Vinařského fondu. Nejdůležitějším bodem jednání bylo schválení Podmínek pro poskytnutí podpory Vinařským fondem pro termín podávání žádostí 1.7.-15.8. 2010.

Úplné znění podmínek najdete na www.vinarskyfond.cz v části Podpory, informace o tematických okruzích podpor také v květnovém Vinařském obzoru a ve vydání Hospodářských novin 30. 4. Jednou ze změn je mj. i skutečnost, že doklad k bankovnímu účtu bude žadatel předkládat až při vyúčtování projektu, nikoliv spolu s žádostí o podporu. Je to především z důvodu, že řada příjemců podpory změnila v době od vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory do vyúčtování číslo účtu.

Rada Fondu dále:

- schválila spolupráci s Vysokou školou hotelovou v rámci konference Hospitality & Tourism Summit 8.-10.6. 2010 v Praze

- akceptovala návrh spolupráce se společností Nielsen na odběr dat z moderního obchodu pro rok 2010

- vyslovila souhlas s pokračováním společné prezentace vinařů na veletrhu Danubius Gastro v roce 2011

- shodla se na nutnosti iniciovat jednání se Svazem vinařů a zainteresovaných institucí ohledně veletrhu Vinex v dalších letech

- schválila návrh projektu medializace vinařské turistiky v roce 2010 zajišťovaný Národním vinařským centrem a PR agenturou Fondu – společností Omnimedia

- vyslovila souhlas s doporučením Dozorčí rady na snížení částky určené na regionální vinařské akce v rámci rozpočtu na rok 2010, a to konkrétně Pálavského a Znojemského vinobraní, o 250.000 Kč na částku 750.000 Kč (viz Informace o jednání Rady Fondu 19.1. 2010)

- souhlasila s prezentací moravských vín v rámci akce Brno - město uprostřed Evropy...festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří

- schválila žádost ČZS Prušánky na zajištění reklamy značky Vína z Moravy na nominační výstavě slovácké vinařské podoblasti

- vzala na vědomí záměr stálé vinařské expozice na zámku v Mikulově

- schválila rozšíření projektu Růžové CZ o akci Gourmet Festival Mikulov v červnu 2010