Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Blíží se termín pro podání výkazu odvodu do Vinařského fondu

19. 4. 2010 09:22

Vážení vinaři a vinohradníci,

termín pro podání výkazu odvodu do Vinařského fondu je 25. 4. 2010.

Podání lze učinit elektronicky na Portálu farmáře, který je začleněn do Portálu www.eAGRI.cz.

Jak konkrétně postupovat? Na adrese http://eagri.cz/public/eagri/farmar/registr-vinic/ se přihlásíte, kliknete na odkaz v menu „Spustit Registr vinic“, pak na odkaz v menu „Výkaz pro vinařský fond“ vyberete období a kliknete na tlačítko „Nový výkaz“ a výkaz vyplníte a odešlete tlačítkem „Odeslat“.

Jedná o odvod za víno uvedené do oběhu v 1. čtvrtletí roku 2010.

V případě, že portál farmáře nepoužíváte, je možné výkaz podat elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo v písemné podobě poštou (příp. předložit osobně) nejpozději v den splatnosti odvodu.

Nemáte-li přístupové jméno a heslo na Portál www.eagri.cz? Přístup na si můžete nechat zřídit na nejbližší Agentuře pro zemědělství a venkov.

Další informace naleznete na stránkách http://www.vinarskyfond.cz/cz/odvody.