Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Informace o jednání Rady Vinařského fondu dne 9.3. 2010

26. 3. 2010 09:31

Dne 9. 3. 2010 proběhlo třetí letošní zasedání Rady Vinařského fondu, jehož hlavním bodem bylo projednání žádostí o podporu podaných v termínu 1.1.-15.2. 2010. Z celkem 164 předložených žádostí Rada rozhodla o poskytnutí podpory 153 subjektům (informace k jednotlivým žádostem najdete v registrované části webových stránek Fondu).

Rada dále schválila návrh aktivit v jednotlivých obchodních řetězcích v rámci kapitoly rozpočtu podpory prodeje tuzemských vín v retailu a marketingovou podporu akcím Svátek vín 2009 (28.-30.5.) v areálu Svatováclavské vinice na Pražském hradě a „České a moravské vinařství – 6. rok v EU“ v Hustopečích. Další plánované jednání proběhne 20. dubna.