Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Výstupy projektu European Wine Marketing

15. 12. 2009 09:42

Vážení vinaři, v přílohách ke stažení naleznete kurz Marketing evropských vín. Tento kurz je výstupem projektu European Wine Marketing podpořeného Evropskou komisí, který byl realizován v osmi zemích EU.

Pro zjednodušení je e-learningový kurs převeden do PDF podoby. Podklady pro zveřenějní na webu dodala firma Akses, spol. s r.o.

Případné další informace k projektu:
Vladimír Sodomka | Akses, spol. s r.o.
5.kvetna 65, 140 21 Praha 4, Czech Repulic
Tel.: +420-212 240 998, Mob. +420-737 631 545