Menu
akce-top
akce a novinky

Povinné prohlášení o sklizni, produkci a zásobách - upozornění UKZUZ

Vážení vinaři, vinohradníci a zástupci vinařské veřejnosti, právě vrcholící vinařská sezóna pro převážnou část z Vás znamená i povinnost administrativně zpracovat výsledky své celoroční práce a podat prohlášení o sklizni, popř. o produkci a to nově k 31.12.běžného roku s doručením nejpozději 15.ledna roku následujícího.

V souborech ke stažení na konci zprávy naleznete podrobné informace od Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského k těmto prohlášení. Prosím přečtěte si pozorně tyto informace, abyste mohli svou ohlašovací povinnost řádně splnit.