Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Trunk Fest 2009 Bratislava - informace pro vinaře

23. 6. 2009 14:24

Vážení vinaři, zveřejňujeme informace o mezinárodní soutěžei vín TrunkFest Bratislava. Jedná se o 10. ročník prestižní soutěže. Případný úspěch v této soutěži může být dobrým předpokladem pro vstup na slovenský trh.

Tato soutěž není podporována Vinařským fondem, ale nabízíme vám možnost předání vzorků v Národním vinařském centru ve Valticích, odkud zajístíme převoz do Bratislavy. Pokud máte zájem využít tuto nabídku přivezte vzorky (po domluvě s pořadateli stačí doruči 3 láhve na vzorek) spolu s vyplněnou přihláškou. Platbu přihlašovacího poplatku proveďte na účet organizátora (viz statut), případně můžete předat hotovost spolu se vzorky (50€+19%DPH) a dodatečně vám bude doručen daňový doklad od organizátora.

Vzorky a přihlášku je nutno dodat do NVC nejpozději do středy, 1.7.2009. Kontaktní osoby: ing. M. Babisz, sl. A. Bačová. Kartony výrazně označte textem "TRUNKFEST Bratislava".