Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Mezinárodní konference "Návrat k přirozenému vinařství"

7. 5. 2009 09:01

Svaz vinařů České republiky a Zahradnická fakulta MZLU Lednice si Vás dovolují pozvat na mezinárodní odbornou konferenci "Návrat k přirozenému vinařství" konanou u příležitosti 85. narozenin Prof. Ing. Viléma Krause, CSc., která se uskuteční v pátek 29. 5. 2009 od 9:00 hodin v aule Zahradnické fakulty MZLU Lednice. Konference se koná za podpory Vinařského fondu České republiky.

Program konference:

08:30 – 09:00 - Registrace účastníků

09:00 – 12:00 - Zahájení konference

Zahájení - Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., rektor MZLU Brno
Návrat k přirozenému vinařství – Prof. Ing. Vilém Kraus, CSc.
Návrat k terrior – Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.
Interspecifické odrůdy v Maďarsku – Dr. Pál Kozma
Interspecifické odrůdy ve Švýcarsku – Valentin Blattner
Šlechtění stolních a bezsemenných odrůd na Slovensku – Ing. Ondrej Korpáš, CSc.

12:00 – 12:15 - Přestávka s občerstvením

12:15 – 13:40 - Pokračování konference

Šlechtění podnoží – Prof. Dr. Ernst Rühl
Množení interspecifických odrůd a prodej sazenic – Volker Freytag
Antioxidanty ve vínech z interspecifických odrůd – Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. a Ing. Michal Kumšta
Ekologické vinohradnictví v ČR s odrůdami Vitis vinifera – Ing. Milan Hluchý, Ph.D.


13:40 – 14:30 - Shrnutí a diskuse

Po ukončení konference bude následovat oběd v menze Zahradnické fakulty MZLU Lednice.************************

Konference se může zúčastnit pouze 120 osob, vzhledem k omezenému počtu míst v aule.

Podmínky účasti:
Včasné zaslání přihlášky e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Uhrazení vložného ve výši Kč 500,- (bez DPH)
Vložné je splatné na základě faktury, která bude po obdržení řádně vyplněné přihlášky na konferenci vystavena Svazem vinařů ČR a zaslána zájemci k úhradě.

Program a přihláška jsou přílohami ke stažení na konci zprávy.