Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Informace o meziresortním řízení k nařízení vlády k SOT s vínem

16. 2. 2009 11:25

Vážení vinaři, přeposíláme vám informace Ministerstva zemědělství o meziresortním připomínkovém řízení - návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 254/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů.

-----
Prosím o zaslání Vašich připomínek do 27. února 2009.
Porada k vypořádání připomínek se bude konat v úterý 3. března 2009 od 10.00 hod. v místnosti č. 101 v budově

Ministerstva zemědělství.

S úctou

Ing. Antonín Králíček
vedoucí oddělení pro víno
Ministerstvo zemědělství České republiky
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
tel. 221 812 104, fax. 221 812 367, mobilní brána O2: 726 242 104