Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

„Certifikace zařízení vinařské turistiky v České republice“ – informace pro zájemce

20. 8. 2008 14:47

NVC, Nadace Partnerství

Národní vinařské centrum realizuje od roku 2006 spolu s Centrálou cestovního ruchu jižní Moravy, Jihomoravským krajem, Nadací Partnerství a s finanční podporou Vinařského fondu ČR a Jihomoravského kraje „Projekt podpory a propagace vinařské turistiky na Moravě“. Tento projekt navazuje a spolupracuje s projektem Moravských vinařských stezek, který nadace Partnerství realizuje již od roku 2000.

V průběhu projektu byly realizovány tyto klíčové aktivity:

• vytvoření obsáhlé databáze vinařských subjektů (vinařství, vinoték, vinných sklepů, vinařských obcí a zajímavostí
• tvorba a distribuce českých i cizojazyčných tiskovin nosného produktu celého projektu – „KRAJEM VÍNA“, zejm. map vinařských oblastí i podoblastí, image materiálů, průvodců, adresáře vinařů, kalendáře vinařských akcí atd.
• vytvoření sekce „Víno a turistika“ na webu www.vinazmoravy.czwww.wineofczechrepublic.cz
• pilotní certifikace zařízení nabízejících vinařskou turistiku

Klíčovými aktivitami následujícího období budou zejména:

• certifikace zařízení vinařské turistiky
• reklama a propagace v tisku
• dotisk a distribuce aktualizovaných materiálů produktu „KRAJEM VÍNA“
• pilotní instalace informačních tabulí do moravských vinařských podoblastí

Proč certifikujeme

Certifikace subjektů poskytujících služby vinařské turistiky je součástí projektu Rozvoje a podpory vinařské turistiky na Moravě III. Certifikace úzce navazuje na již uskutečněnou pilotní certifikaci, kterou provedla Nadace Partnerství v předchozím období projektu. Národní vinařské centrum a Nadace Partnerství chtějí vyčlenit elitu zařízení, nabízejících vinařskou turistiku, která bude zaručovat turistovi požadované, minimálně standardní zázemí a s ním související nabízené služby. Pro vznik jednotlivých certifikačních kritérií byl jako vzor použit systém certifikace zařízení rakouských sousedů a byly využity také zkušenosti s certifikací turistických zařízení pod značkou „Cyklisté vítáni“.

V první fázi tedy do konce října letošního roku se bude certifikovat 60 – 100 objektů vinařské turistiky, tj. vinných sklepů, vinoték a vinařství.

Dále se bude pilotně certifikovat cca 5 vinařských restaurací a 5 ubytování spojených s vinařskou tématikou (vzhledem k omezenému počtu subjektů si u vinařských restaurací a ubytování s vinařskou tématikou NVC a NP vyhrazují vybírat z přihlášených zařízení ty, která budou považovat v rámci pilotní certifikace za nejvhodnější).

Povinnosti a přínosy pro certifikovaná zařízení

Certifikace pro provozovatele vinařského zařízení znamená splnit všechna nastolená povinná kritéria, plus jedno doplňkové pro konkrétní kategorii a zavázat se, je pečlivě plnit a dodržovat po daný rok. Finální verzi kategorií a kritérií ve formátu pdf je přílohou tohoto dokumentu. Každý certifikovaný subjekt a typ zařízení zaplatí za certifikované zařízení 1000 Kč plus DPH, za každý další typ v rámci jednoho objektu zaplatí 300 Kč plus DPH. Pro ty z Vás, kteří se rozhodnete zapojit do projektu již tento rok, je certifikace prvního období do konce roku 2008 zdarma. Úspěšně certifikovaným zařízením budou poskytnuty následující výhody:

• Poskytnutí smaltované tabulky s logem „Vína z Moravy“ a nápisem v češtině i angličtině „Certifikace vinařské turistiky“ (tabulka musí být viditelně umístněna na certifikovaném zařízení)
• Nadstandardní zvýraznění certifikovaného zařízení na webu www.vinazmoravy.cz – www.wineofczechrepublic.cz v adresáři vinařů, v sekci „Víno a turistika“ a v interaktivní mapě
• V rámci certifikace bude vydán samostatný letáček v nákladu 5000 ks, který bude obsahovat veškeré informace o certifikaci a také seznam certifikovaných zařízení. Tento letáček bude distribuován na všech veletrzích, vinařských a jiných akcích pořádaných Národním vinařským centrem potažmo Vinařským fondem ČR nebo Nadací Partnerství.
• Nosným produktem propagace bude turistický průvodce „To nejlepší z vinařské turistiky na jižní Moravě“ a „To nejlepší z vinařské turistiky v Čechách“, který bude v této fázi projektu doplněn o adresář vinařů, vinných sklepů a vinoték s vyznačenými certifikovanými subjekty a o textovou část věnující se certifikaci.
• Na certifikovaná zařízení se bude pohlížet jako na elitní subjekty vinařské turistiky, Národní vinařské centrum i Nadace Partnerství bude dávat těmto subjektům přednost při pořádání novinářských press či fam tripů.
• Dále bude probíhat propagace certifikovaných subjektů za pomoci spolupracujících médií, zejména prostřednictvím PR agentury Vinařského fondu ČR Omnimédia

Certifikovat je možné pouze zařízení, které leží ve vinařských oblastech České republiky (Vinařská oblast Morava nebo vinařská oblast Čechy!

Postup pro zájemce o certifikaci

Zájemci o certifikaci se musí v první řadě důkladně seznámit s certifikovanými kategoriemi a požadovanými kritérii. Pokud se chtějí zapojit do projektu certifikace, vyplní požadovaný formulář s názvem Žádost o certifikaci (dokument ve formátu doc ke stažení) a obratem jej zašlou prostřednictvím e-mailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a nebo poštou na adresu:

Národní vinařské centrum o.p.s.
Zámek 1
691 42 Valtice

Pokud žádáte o certifikaci více provozoven na různých místech (adresách), vyplňte formulář opakovaně pro každou z nich.

Žádosti o certifikaci zašlete co nejdříve, poslední budou sbírány a evidovány do 15. září 2008! Zařízením, které podají žádost po tomto termínu, není možno garantovat zařazení mezi certifikované objekty do tiskovin připravovaných pro rok 2009 (na internet budou objekty řazeny průběžně).
Na základě zaslané přihlášky Vám bude elektronickou poštou doručen Certifikační dotazník a informace o dalším postupu.

Případné další informace a kontaktní osoby:

Petr Gondáš
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil: 602 470 261

Juraj Flamik
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel: 515 903 117

Jan Grombíř
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil: 606 162 167

Aleš Tureček
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil: 603 293 452

Rulandské bíle ze Zámeckého vinařství Bzenec je nejlepším vínem České republiky pro rok 2019

5. 12. 2018 08:53, Pro veřejnost

Zástupci Národního vinařského centra a hodnotící komise vyhlásili 4. prosince ve Valticích absolutního Šampiona Salonu vín – národní soutěže vín 2019, nejvyšší a největší soutěže vín v České republice ...

Vína z Moravy, Vína z Čech