Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Pálava jako víno

Týdeník Televize, 15.05.2007

Uprostřed prastaré kulturní krajiny jižní Moravy, která patří k nejdéle osídleným místům českých zemí, leží Pálava.

Mezi dnešními Dolními Věstonicemi a Pavlovem existovala pravěká tábořiště lovců mamutů, po nichž zbyly nejen skládky mamutích kostí a pozůstatky ohnišť, ale i světoznámá soška Věstonické Venuše.

Právě v této oblasti se objevili první zemědělci, na návrší nad levým břehem Dyje nedaleko zaniklého Mušova existoval v druhém století římský vojenský tábor, na nedalekém Pohansku u Břeclavi bylo jedno z významných středisek Velkomoravské říše, a zatímco ve středověku patřil Mikulov k nejvýznamnějším moravským městům, dodnes zůstává střediskem moravského vinařství. Oblast Pálavy jakoby magickou mocí přitahovala lidi odnepaměti. Jejímu kouzlu odolá jen málokdo. Od 'výletů' do historie a obdivných pohledů na památky mikulovské městské památkové rezervace přes zříceniny pálavských hradů až po skutečnou pohádku o tom, jak v Dolních Věstonicích žili tvůrci Věstonické Venuše. Při putování po pálavských přírodních rezervacích je příroda tak jedinečná, že i laik žasne a nemluvě o těch, kdo vědí. Pálava ale vábí také příznivce vinař- ství a vína. Pálavské vinice a sklepní oblasti můžete poznat při putování po naučné vinařské stezce, která začíná na mikulovském zámku u pozoruhodné muzejní expozice věnované vinařství. Pálava vinařskou tradicí doslova žije. Nejlépe to uvidíte v době sklizně - tedy vinobraní, které patří k nejproslulejším. Oblast Pálavy můžete poznávat jako pěší nebo cykloturisté na krásných značených trasách, obdivovat z koňského hřbetu, na Pálavě je ideální sportování i rybaření.


Mikulov strážil

To, že byla Pálava součástí Velkomoravské říše, dokládají zbytky hradiště Vysoká zahrada u Dolních Věstonic. Po vzniku českého státu tu vyrostlo několik strážních hradů a pevností. Dnes jsou jejich pozůstatky vidět na Děvíně (Děvičky) nebo na Stolové hoře (Sirotčí hrádek). Hrad v Mikulově potkal poněkud jiný osud. Byl přestavěn na pohodlnější zámek a dnes slouží jako muzeum. Kromě zámku se v Mikulově nachází množství památek soustředěných v městské památkové rezervaci. Nad tímto malebným městem se vypíná významné poutní místo - Svatý kopeček s prastarou tradicí mariánských zářijových poutí. V Mikulově můžete najít také významné židovské památky: především Horní synagogu, která dnes slouží jako výstavní expozice, a rozsáhlý židovský hřbitov z 15. století. Z nejzajímavějších příkladů lidové architektury v oblasti Pálavy připomeňme alespoň soubor unikátních barokních vinných sklepů v Pavlově.


Víno vynikajících chutí

Oblast Pálavy je centrem Mikulovské vinařské oblasti a proslavily ji hlavně bílé odrůdy - Ryzlink vlašský a Veltlínské zelené. Vinice na úpatí Pálavy dávají vína vynikající kvality a skvělá péče o vinice (systém šetrného obhospodařování vinic) se rozšířil na většinu vinic na Břeclavsku. O vinařství a vínu se můžete hodně dozvědět v muzejní expozici na mikulovském zámku, jejíž součástí je také Obří sud o objemu 101 tisíc litrů. Po zajímavostech vinařství na Pálavě vás provede naučná vinařská stezka, která nevynechává barokní sklepy v Pavlově, které jsou chráněné jako unikátní památka lidové architektury.


red