Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Hlavní město vína? Jasně Valtice

Mladá fronta Dnes, 14.5.2007

Novou starostku Valtic Terezii Lvovou (ODS) už postihla i kritika. Jaké budou oslavy zápisu města na seznam UNESCO?

Za půl roku ve funkci starostky Valtic se už Terezie Lvová (ODS) setkala s ostrou kritikou nejen ze strany opozičních zastupitelů. Slýchá však i slova chvály. 'Kdosi mi nedávno řekl, že je znát, že na radnici je starostka. To když byly na stole živé květiny,' říká.


* V čele Valtic stojí dvě ženy, vy a místostarostka Pavlína Vlková...

Někdo říká dvě šelmy. Ale setkání s Terezou Lvovou ani s Pavlínou Vlkovou se nemusí nikdo bát. Taky si myslím, že se nebojí.


* Jak vám vlastně vyhovuje chod radnice?

Nedeklarovala jsem změny, co se týká obsazení pracovníků městského úřadu. V radě města zasedli z větší části noví členové. Před volbami jsem byla v neuvolněné funkci místostarostky a přehled o práci zaměstnanců jsem měla. A změnu chodu města, úřadu, všech jeho organizačních složek či výměnou některého úředníka jsem považovala za velké riziko. Vím také, že se to některým, bohužel i voličům mé strany, nelíbí a kritizují mě. Ale tak závažný důvod, abych vyměňovala řadové zaměstnance, jsem neshledala.


* Žádné změny tedy nechystáte?

Pravděpodobně koncem roku nás čeká změna na místě tajemníka. Jak to budeme řešit, je na rozhodnutí rady města. Určitě bude vyhlášeno výběrové řízení.


* Před volbami jste uvedla, že se zaměříte na průtah náměstím...

Že naší prioritou bude dokončení opravy náměstí. To měly v programu všechny strany i uskupení. Zbývá poslední, ale také nejrozsáhlejší, nejnáročnější etapa. Protože předpokládaná investice dosahuje řádu tří desítek milionů, je jasné, že budeme žádat o dotaci buď ze státního rozpočtu, nebo z prostředků Evropské unie. Z vlastních zdrojů by město opravu provádělo několik let a nesmělo by financovat nic jiného.


* Valtičtí požadují i obchvat. Jak je snaha o jeho vybudování daleko?

Ten je snahou několika generací Valtičanů a jejich samospráv. V současnosti je to však již potřeba životně důležitá. V územním plánu města je zanesen, přes velké obtíže se dostal i do územního plánu Břeclavska. Ale třeba zástupci památkové péče tvrdí, že komunikace rozdělí Lednicko-valtický areál, jako kdyby již nebyl celou silniční sítí rozdělen. Automobilová doprava narůstá, nikdo se dobrovolně nezříká používání auta. Zavedení poplatků pro kamiony na dálnici se také podílí na zvýšení počtu nákladních aut projíždějících Valticemi. A že silnice přes Valtice rozděluje památkovou zónu, asi zástupce památkové péče nijak netrápí. Trápí to však, a to velmi, naše občany.


* A co je ještě trápí?

Tuším, spíš skoro jistě vím, že určitě nejsou spokojeni s narůstající pouliční kriminalitou. Krádeže v autech, domech, sprejerství, vandalismus, rušení nočního klidu. Určitě nahrávám na smeč kritikům strážníků městské policie, ale objektivně posouzeno, není v silách dvou mužů tomu všemu zabránit. Nechci moralizovat, mohla bych mluvit hlavně o velkém podílu vlivu nedostatečné rodinné výchovy či negativním vlivu televize, ale toto hodnocení raději ponechám na povolanějších.


* A co může město nabídnout mladým lidem, aby si je udrželo?

Krásnou, výjimečnou krajinu, které se dostalo uznání zápisem na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, samozřejmě hlavně díky působení našich předků. Jak se praví v deklaraci zápisu, od této chvíle je naše krajina pod ochranou všech národů světa. Takže nejen památky nemovité a uspořádaná, turisticky atraktivní krajina, ale také jde o místo s vinorodou krajinou, která ale očekává i přiložení ruky k dílu.


* Nezní to příliš nadneseně?

Možná že to dnešním mladým už tak moc neříká, ale i oni přijdou na to, že vlastní přičinění je všude nezbytné. Ať už je to prací pro společnost, budování vlastního obydlí, výsadba vinohradu a práce na vinici a ve sklepě.


* Jaká je vlastně nezaměstnanost ve městě? Máte nějaký plán na její snížení?

Poslední údaje z dubna jsou 8,5 procenta. Konkrétní plán řešení nezaměstnanosti nemáme. Vím z vlastní zkušenosti z bývalého pracoviště, že práce nabízena je, ale jen velmi těžko je nezaměstnanými přijímána. Skutečně v zemědělství, ať už je to vinohrad, ovocný sad nebo zelinářská zahrada, je práce docela těžká a náročná. Pokud by toto procento nezaměstnaných přijalo práci v zemědělství, tak jsme bez nich.


Oslavy kolidují s návštěvou prezidentů v Brně


* Zmínila jste UNESCO. Letos je to deset let, co jsou Valtice na tomto seznamu. Chystáte k tomu oslavy?

Samozřejmě, na oslavy se připravujeme spolu s Lednicí. Hlavní oslava se uskuteční v pátek 25. května odpoledne v Lednici. Trochu se to komplikuje nepotvrzením účasti některých ministrů kvůli setkání prezidentů právě v Brně. Také účast pana hejtmana není jistá. Nicméně valtický a lednický zámek připravují pro turisty překvapení formou zlevněného vstupného v termínu 25. a 26. května. A chystá se i kulturní program v areálu obou parků a zámků.


* Je znát zápis v UNESCO na návštěvnosti obou památek?

Domnívám se, že ano. Existují dotazníková šetření zabývající se průzkumem o všeobecném povědomí turistů ohledně památek UNESCO. Výsledky byly poměrně dobré, ale při konkrétně položených otázkách se rezervy samozřejmě ukázaly.


* Máte nějaký program, jak Valtice ještě více propagovat?

Co se týká města, tak zcela určitě to je registrace známky Valtice - hlavní město vína. Rada města schválila i ustanovení komise pro tuto známku. Má pět členů. Mimo starostku jsou jejími členy osobnosti z oboru vinařství, gastronomie a ubytování. Prozatím pracujeme na jeho statutu a hlavním směru práce komise.


* Titul Hlavní město vína si ale nárokují i Velké Pavlovice. Kdo na něj má tedy právo?

Bezpochyby to jsou Valtice. S městem Velké Pavlovice je vše vyřízeno. Nejednalo se o aktivitu města, ale společnosti Vinium Velké Pavlovice. My máme známku skutečně patentovým úřadem zaregistrovánu, hlavním městem vína jsou skutečně jen a pouze Valtice. O tom, proč to jsou zrovna Valtice, bych mohla povídat dlouho.


* Jaké největší investice letos ve Valticích plánujete?

V letošním roce to bude jistě zahájení stavby tělocvičny základní školy. Pro letošní rok máme potvrzenu dotaci patnáct milionů korun a vlastní podíl ve výši 2,2 milionu ve schváleném rozpočtu. V současnosti se dokončuje řízení pro stavební povolení. Vybudování tělocvičny je rozloženo na tři roky. Město Valtice je zřizovatelem základní školy, která sice tělocvičnu má, ale je kapacitně nevyhovující, také nemá parametry pro soutěžní mistrovská utkání ani jednoho sportu. Využívat tělocvičnu tak budou nejen žáci školy, ale také místní sportovní kluby a spolky.


* A mimo školu?

Z dalších větších investic to bude výstavba komunikace v nové lokalitě Valtice-Lipová, kde byla již zahájena výstavba rodinných domů. Peníze v rozpočtu jsou připraveny i na zateplení fasády celé mateřské školy a úpravy školního dvora. Pokračuje oprava radnice v režimu programu Regenerace městských památkových zón. Na co ale nejvíce netrpělivě čekáme, je zahájení rekonstrukce kanalizace dle velkého projektu Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje. Ve Valticích má být proinvestováno více než sto třicet milionů korun, město již vloni složilo deset milionů korun jako vlastní podíl na této akci.


* Snažíte se získat peníze z evropských fondů i na další projekty?

Připravujeme se, čekáme na výzvy. Podle informací však budou nejdříve koncem srpna nebo až v září. Teprve po ukončení analýzy dotačních možností budu moci říct více.


* A jak daleko je snaha Valtic vybudovat vlastní termální lázně?

O tom, že máme zájem, aby se na hranici s Rakouskem lázně budovaly, není třeba pochybovat. Město však nikdy nebude v pozici investora. Podíl města spočívá v přípravných fázích týkajících se územního řízení.


VOJTĚCH SMOLA