Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Vinařské Litoměřice s malým jubileem

Mladá fronta Dnes, 27.4.2007

V litoměřickém Domě kultury proběhl ve dnech 13. a 14. dubna 2007 pátý ročník tradiční prodejní a soutěžní výstavy vín, Vinařské Litoměřice 2007.

Letošní ročník výstavy v mnoha ohledech překonal ty předcházející, včetně rekordního počtu soutěžních vín. Jedním z prvních hostů vinařské výstavy byl hejtmanský pár Andrea a Jiří Šulcovi. Jejich přítomnost od prvních minut výstavy nebyla pro zasvěcené překvapením, hejtman poskytl celé akci záštitu a v pátečním odpoledni v průběhu slavnostního zahájení předával jednu z nejprestižnějších cen, Championa bílých vín. 'Vinařské Litoměřice dělají vynikající reklamu českému vinařství, které vrací Ústeckému kraji vážnost, jež mu náležela po staletí. Pěstování vína zde má tisíciletou tradici. A právě na ni svými vynikajícími víny navazují vinaři, kteří zde svá vína prezentují. Vinařství se díky nim vrací i na sever Čech a patří mé poděkování všem, kteří se o jeho rozvoj a také propagaci zasloužili. České víno je ve světě jedinečné, je pěstováno a vyráběno za specifických půdních a povětrnostních podmínek. Dobré ročníky jsou svou chutí ojedinělé - jakostní česká a moravská vína patří k žádaným specialitám prestižních světových tabulí, nechybějí dokonce ve vinných sklepích královských nebo prezidentských sídel,' přiblížil svůj vztah k severočeskému vinařství hejtman.


Soutěž vín s rekordy

Již nedílnou součástí vinařského veletrhu v Ústeckém kraji je soutěž, odehrávající se v kongresovém sále Amber hotelu Vavřinec v Roudnici nad Labem.

Porota v rámci letošního ročníku hodnotila rekordní počet 369 vín, z toho 46 ze zahraničí. Soutěž doprovázející Vinařské Litoměřice je již druhým rokem uznána Ministerstvem Zemědělství ČR a vína jsou hodnocena podle standardů Evropské unie OIV (mezinárodní stobodový systém hodnocení). Z přihlášených vzorků se ocenění dočkalo 142 vín, to je další rekord V. ročníku Vinařských Litoměřic. Jaká vína ale byla nejlepší? Celkem 14 vín získalo počet bodů, umožňující udělení zlaté medaile a 128 vín stříbrné ocenění. Jejich počet by podle pořadatelů soutěže mohl být vyšší, pravidla OIV však umožňují přiznání těchto ocenění pouze 30 % z celkového počtu přihlášených vín. 'Počet přihlašovaných vín i soutěžících rok od roku stoupá a dosáhl rekordního počtu. Velmi nás to těší, pěstování a výroba vína je součástí kulturní minulosti našeho kraje, a i když asi nedosáhneme historických rozloh vinic, kterých tu bylo přes 5000 ha, je zřejmé, že víno a Ústecký kraj k sobě neoddělitelně patří,' prohlásil hejtman.


Výstava i s požehnáním

Letošní ročník Vinařských Litoměřic mimo jiné charakterizovala číslice 5. Nejen že se tato výstava konala již popáté, ale proběhla v roce, v němž si obyvatelé královského města připomínají 950 let od roku 1057, kdy Spytihněv II. podepsal Zakládací listinu Kapituly litoměřické, v níž byli jmenovitě zmíněni i vinaři. I proto je v zahajovacím ceremoniálu tradičně pamatováno na požehnání vínu, výsledku činnosti lidského umu, kterého se i letos ujal emeritní biskup Litoměřického biskupství Msgr. Josef Koukl. Církevního požehnání se dostalo také filmu 'Vinařství na Litoměřicku', dokumentu o vínu a vinařích severně od Prahy, jenž měl v průběhu výstavy oficiální premiéru a odbyl si i oficiální křest.

Výstava samotná, na jejíž uspořádání pořadateli, Ortopedickému centru s.r.o. Ústí nad Labem, Ústecký kraj již počtvrté přispěl dotací 200 tisíc korun, nabídla návštěvníkům na desítky možností ochutnávek stovek nejlepších českých a moravských vín, více než padesáti vzorky byla zastoupena vína francouzská, italská, slovenská, španělská nebo rakouská. Seznámení s víny podmalovávaly moravské cimbálové hudby, doplňkový program nabídl také několik prezentací na téma víno a pokrmy, soustředěné na ryby, sýry nebo na masné výrobky.


Řada vítězů, žádný poražený

Součástí prvního veletržního dne bylo slavnostní předání cen vinařské soutěže, včetně udělení prestižního ocenění Champion bílých vín, ceny tradičně předávané hejtmanem Ústeckého kraje. Nejúspěšnější vinaři se ale na slavnostně vyzdobeném pódiu setkali s dalšími patrony akce - předsedou Senátu ČR Přemyslem Sobotkou, ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem, představiteli Cechu českých vinařů a dalšími. A vinaři v závěru slavnostní předávací ceremonie vytvořili další rekord výstavy. Držitelé 14 medailí, za zlaté umístění, si pod taktovkou primáše cimbálové hudby Donava, seřazeni na pódiu jeden vedle druhého, zplna hrdla zazpívali populární folklórní písničku 'Vínečko bílé'.