Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Salon špičkou domácího vinařství

Právo, 9.3.2007

Salon vín České republiky ve Valticích je připraven na sezónu.

Nová kolekce ve sklepení zámku bude sloužit propagaci vinařství.

Každé z vín je v Salonu zastoupeno potřebným počtem lahví a lidé si ho mohou kromě degustace také zakoupit. Ovšem v omezeném počtu pro vlastní potřebu.

Podle Viléma Krause, dlouholetého pedagoga Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity a šlechtitele nových odrůd révy vinné, by vinaři by měli mít kromě kolekce špičkových vín i další soubor. 'V našem vinařství se stala modlou odrůda. Ale pětasedmdesát procent vín je jakostních, bez přívlastku. Bylo by dobré, aby vznikla podobná soutěž i pro jakostní vína,' řekl Kraus.

Podle Krause lze víno identifikovat podle odrůdy a šarže, nedostatečně se ale využívají výjimečnosti lokalit. 'Já bych se přimlouval, aby se více propagovalo původní označení našich hor,' doporučil odborník. Doporučuje, aby výrobci upozorňovali na kvalitu konkrétních vinic.

Nová kolekce byla sestavena z vítězných vín nominačních výstav. Do finálového hodnocení bylo možné z každé akce nominovat nejvíce 40 procent vzorků. Degustační komise, které rozhodovaly o obsazení nového, sedmého ročníku, musely vybírat z celkem 345 vzorků. Pravidla Salonu vín umožňují sestavit kolekci nejvíce stovky nejlepších vín.

V letošním ročníku je nejčastěji zastoupeno víno odrůdy Sauvignon, Chardonnay, Ryzlink rýnský, Rulandské šedé, Ryzlink vlašský a Frankovka. Podle ročníků pak je 62 z roku 2005, dvaadvacet z roku 2003 a jedenáct patří do ročníku 2004. Nejstarší víno je z roku 1997.

Milan Vojtek