Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Fond zaplatí i projekty, jež si vinaři sami vymyslí

Mladá fronta Dnes, 23.1.2007

Dvojnásobek peněz oproti loňsku putuje letos z Vinařského fondu na kampaň podporující domácí vinaře.

Peníze nepůjdou jen na reklamu.

Podpoří i nejrůznější akce vinařů.

'Chceme, aby vinaři pochopili, že tyto aktivity se dělají pro ně. A chceme, aby se jich i sami účastnili,' říká šéf Vinařského fondu Jaroslav Machovec.

Čeho všeho se kampaň dotkne?

V jednotlivých kapitolách kampaně je výzkum trhu, reklama a inzerce, podpora prodeje v řetězcích i gastronomii. Dále pak podpora exportu, vinařské turistiky, výstavnictví a lokálních akcí a také podpora vzdělávání ve vinařské oblasti. A koneckonců podpora projektů, které přijdou ze strany samotných vinařů. Tady budou podporovány zejména ty, které zároveň podpoří i společnou značku kampaně. A bude pokračovat výzkum potřeb spotřebitelů, tržních trendů a distribučních kanálů.

Už znáte konkrétní akce?

Zatím jde o rámcové kroky. V těch kapitolách, které byly navrženy, se může ledacos měnit, budeme reagovat na vzniklé situace. Kde v zahraničí chcete tuzemské vinařství podpořit nejvíce?

Nemá smysl rozprostřít kampaň po malých částech po celém světě. Budeme se soustředit zejména na ty země, které pro nás představují potenciál, a tyto země jsou postaveny spíše na východ, než na západ od nás. Tedy jde například o země bývalého Sovětského svazu, ale třeba i Slovensko či na severu Polsko.

Jak bude podpora exportu vypadat? Hlavně chceme podpořit různé konkrétní aktivity vinařů, ať už jde třeba o prezentace či výstavy.

(vsm)