Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Moravští vinaři poprvé v Polsku

www.svethospodarstvi.cz, 3.12.2006

Ve dnech 23. - 25. listopadu 2006 proběhl v˙polském Krakově čtvrtý ročník vinařského veletrhu ENOEXPO. Poprvé v˙jeho historii se na něm oficiálně představily také vinařské firmy z˙Moravy.

Na výstavní ploše o stu čtverečních metrech se představilo 15 vinařských firem z˙Moravy. Zastoupeny byly všechny čtyři moravské podoblasti, přičemž nejvíce vystavovatelů pocházelo z˙Mikulovské podoblasti.

"Je to historický okamžik. Veletrh ENOXPO je největší vinařskou veletržní akcí v˙Polsku a jednou z˙nejvýznamnějších událostí v˙polském hotelnictví a gastronomii," řekl Pavel Krška, ředitel Národního vinařského centra. "Z˙našeho hlediska se jedná o jedinečnou příležitost, kdy se můžeme ucházet o polského zákazníka. Polsko vnímáme jako velmi významného a perspektivního obchodního partnera".

Polský spotřebitel se dříve orientoval spíše na jiný druh alkoholu. To se však podle ing. Kršky již změnilo. V˙jeho spotřebitelském chování je stále více patrný příklon k˙západoevropskému stylu života, a tedy k˙vyhledávání vína jako moderního společenského nápoje. Poptávka po kvalitním vínu roste především u mladé generace.

Čeští vývozci vína mohou využít především geografické i kulturní blízkosti obou zemí. Ze zkušeností moravských vinařů vyplývá, že o moravské víno a jeho výrobu má zájem stále více polských turistů. "Doufáme, že se brzy podaří navázat na tradice obchodu s˙vínem mezi oběma státy, která sahá hluboko do historie", poznamenal P. Krška.

Celá prezentace se realizovala s˙finanční podporou Vinařského fondu ČR a její produkci zajišťovalo Národní vinařské centrum ve Valticích ve spolupráci s˙agenturou CzechTrade v˙Polsku.

První ročník veletrhu ENOEXPO se konal před třemi lety jako rozšiřující událost veletrhu hotelnictví a restaurací HORECA v Krakově. Od té doby oba veletrhy probíhají souběžně.

- toy -