Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Dánka: České víno může uspět

Břeclavský deník, 25.11.2006

Evropská komisařka radí vinařům, aby se více zaměřili na propagaci

Čeští a moravští vinaři mají štěstí, že evropské dotace nepotřebují.

S takovým názorem přijela na Břeclavsko evropská komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boel. S místními vinaři a zemědělci diskutovala o připravované reformě trhu s vínem, po které moravští vinaři již dlouho volají.

" Předtím, než jsem včera přijela do České republiky, nikdy jsem česká a moravská vína nepila. Byla jsem jejich kvalitou velmi příjemně překvapena. Zejména u bílého vína," uznala pochvalně komisařka. Právě to je podle ní velkou devizou českých vín. " Je však třeba je více propagovat, dělat mu reklamu," uvedla s tím, že české víno má na světových trzích obrovskou šanci. I bez dotací. Právě na nepřízeň Evropské unie v dotační politice si čeští a moravští vinaři nejvíce stěžovali. Ve srovnání s ostatními tradičně vinařskými zemědělci se cítili znevýhodněni.

Komisařka: Máte štěstí, že destilovat nemusíte

" Hodně prostředků jde na destilaci. Destilace je pouze k tomu, aby se zbavilo něčeho, co lidé nejsou ochotni pít. Vy ji v České republice nemáte. Můžete být šťastní, že ji nepotřebujete," uvedla Boel.

Čeští a moravští vinaři však požadují po Evropské unii, aby přesměrovala část prostředků určených na destilaci vína a podpořila raději výrobu kvalitního vína a jeho prodej. " Chceme využívat zejména peníze na restrukturalizaci vinic a na podporu propagace vín. Nechceme, aby byly peníze dál směřovány na destilaci a na podporu odbytu stolních vín," uvedla ministryně zemědělství Milena Vicenová s tím, že komisařka je diskuzi otevřená a čeština je v Evropské unii hlasitě slyšet.

Podle Mariann Fischer Boel se někteří lidé v České republice mylně domnívají, že Evropská unie poskytuje zemědělcům dotace bezdůvodně. " Nejsou to dotace, ale platby zemědělcům za služby pro společnost. Za peníze, které dostanou, udržují krajinu, pečují o půdu, aby nebyla zaplevelená," vysvětlovala komisařka.

" Její argumentace mne zaujala. I u nás mluvíme stále o dotacích a ne o penězích, které unie i stát platí zemědělcům za služby při údržbě krajiny. Málokdo si to uvědomuje," řekl po besedě s komisařkou ředitel Okresní agrární komory v Břeclavi Ladislav Sečkář.

Připravovaná reforma vinařství a vinohradnictví podle evropské komisařky nepovede k likvidaci zdejších vinic. Jak tvrdí, Česká republika bude mít možnost mnohé změnit v roce dva tisíce devět, kdy bude Evropské unii předsedat.


Reforma by měla být spravedlivá ke všem

Vinaři a vinohradníci by reformu s vínem uvítali. " Podporujeme ji, měla by být ale spravedlivá pro všechny členské státy unie," tvrdí předseda Svazu vinařů České republiky Jiří Sedlo. " Ideální by pro nás bylo, kdyby Brusel vyčlenil menší část prostředků na řízení trhu s vínem a většinu peněz by rozdělil členským státům. Navrhujeme vypracovat nějaký přehled podmínek, na co se dají prostředky využít. Každý členský stát si už vybere, kam dotace investuje," objasňoval.

První návrh právnického znění reformy by podle Sedla měl být znám v dubnu nebo květnu příštího roku. O podobě reformy se jedná už celý letošní rok.

IVANA SOLAŘÍKOVÁ ZDEŇKA HŘEBAČKOVÁ