Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Letošní výsledky vinařů

Radiožurnál, 22.9.2006

Vinařská sezóna je v plném proudu. Jen dnes začíná například mělnické nebo vinohradské vinobraní.

Pěstitelé už také mají představu o tom, jaká ta letošní sezóna bude. Většinou se shodují, že počasí plné extrémů má na svědomí na jedné straně vyšší kvalitu, na druhé nižší kvantitu. Po telefonu teď přeji dobré ráno Jaroslavu Machovcovi, místopředsedovi Svazu vinařů. Říkám to správně? Dobrý den.

Host (Jaroslav Machovec):
Dobré ráno, říkáte to správně.


Moderátor

V čem bude víno letos kvalitnější a které zvláštnosti v letošním počasí to způsobily?


Host (Jaroslav Machovec):

Tak samozřejmě, vy jste to už tady řekl v úvodu. Není to vždycky, ale v tomto případě u révy je tomu tak, pokud je nižší kvantita, bývá vyšší kvalita. V letošním roce k tomu bylo z toho důvodu, že jistě si všichni pamatujete na ten začátek roku a na ty poměrně tuhé mrazy, které převýšily na mnoha místech i dvacet stupňů pod nulou. A to znamenalo, že vlastně v některých lokalitách byla réva poškozená. Samozřejmě více byla poškozena v těch lokalitách, které jsou severnější, například kolem Strážnicka a kolem Uherskohradišťska, méně potom v těch lokalitách, které jsou položeny jižněji. Ale k určitému poškození došlo, tudíž ten výsledek je ten, že vlastně hroznů se urodí a urodilo méně.


Moderátor

A to, že budou ale kvalitnější, za to můžou které měsíce?


Host (Jaroslav Machovec):

No ono za to může jednak to, že tím se samozřejmě zredukovalo i množství hroznů vlastně na jednotlivém keři, takže ten keř teď vyživoval daleko méně jednotlivých hroznů. No a pochopitelně vlastně ty měsíce, které následovaly a dobře si pamatujeme na měsíc červenec, který byl velmi teplý, pomohl tomu vývoji. Srpen naproti tomu se ukázal jako velmi deštivý a přinesl ovšem vláhu, takže váhový deficit v podstatě nebyl a přišel vlastně měsíc září, který je vlastně velmi důležitý a zatím to počasí nám přeje.


Moderátor

Letošní nižší úroda hroznů by mohla zvýšit výkupní ceny. Znamená to, že letos tuzemské víno podraží?


Host (Jaroslav Machovec):

Tohle je problematická záležitost. Víte, celá Evropa se teď momentálně potýká a diskutuje se to také s tím, že vlastně je tady tlak i zámořských a zahraničních vín a samozřejmě se to odráží i na našem trhu. To znamená, že v podstatě je to vždycky otázka nabídky a poptávky a také dojednávání mezi tím, kdo prodává a tím, kdo kupuje. Obecně se dá říci, že samozřejmě u takových těch požadovaných odrůd, u těch lepších odrůd, u těch, které jsou tady méně zastoupeny, ta cena může vystoupit navrch a může vlastně být vyšší než v loňském roce. U těch, které jsou kvantitativní a kterých je poměrně dost i v běžných letech, to bude skutečně záležet na tom, jak se ten prodávající s tím kupujícím dohodne.


Moderátor

Vy jste mluvil o zahraniční konkurenci, opravte mě, jestli to řeknu špatně, ale třeba francouzská značková vína jsou u nás mnohdy výrazně dražší, než česká nebo moravská. Jsou o to kvalitnější?


Host (Jaroslav Machovec):

Tady by se takto úplně posuzovat nemělo. Každá ta vína jsou jiná. Francouzská vína jsou jiná. Naše moravská a česká jsou vína, jsou naše vína. Ale v nových případech, pokud se přistupuje k anonymním degustacím a ten, který vlastně porovnává, nemá vlastně prostor k tomu, aby vidět tedy tu značku, protože je to jako každé jiné značky. Francouzská vína mají lepší zvuk, lepší značku, zatím. Ale v podstatě v kvalitě mnohdy se setkáváme a setkáte se určitě s tím, že vlastně ten rozdíl není. Takže ta cena mnohdy je dána věhlasem.


Moderátor

S problémy se potýká vinařství v celé evropské unii. Evropská komise by chtěla, aby vinaři dobrovolně zlikvidovali 400 tisíc hektarů vinic. Jaký dopad by to mělo na české vinařství?


Host (Jaroslav Machovec):

Samozřejmě tahleta otázka je teď velmi projednávána a jak jistě už i vy a mnozí posluchači ví, zatím s touhle tou záležitostí není souhlas v Evropské unii. Jakým způsobem by se to dotklo. To by znamenalo, že v podstatě ten přebytek vinic, je zejména v těch jižních státech. Pro nás jako pro republiku by to prakticky význam nemělo. Nás by e to dotklo, vlastně ty prostředky, které b na toto byly vlastně vyčleněny, jenom velmi málo a takž my s takovýmhle vlastně s takovýmhle plýtváním prostředků nesouhlasíme.


Moderátor

To byl Jaroslav Machovec, místopředseda Svazu vinařů. Děkujeme za rozhovor a mějte se dobře.


Host (Jaroslav Machovec):

Já taky děkuju. Na shledanou.


Moderátor

Na shledanou