Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Znojmo: na zámek za tradicí vinařství

Barokní stavba v místě středověkého hradu na skalnatém ostrohu řeky Dyje láká v současnosti na historii i kulturní dění města. V rámci vinobraní tu na počátku září můžete ochutnat i lahodný mok z přilehlých vinic.

Původní hrad z l í . století byl zprvu sídlem znojemských přemyslovských knížat. Na jeho základech byl po roce 1710 pány z Deblína vybudován barokní zámek. V současnosti v něm můžou návštěvníci zhlédnout několik muzejních expozic.

Běžný život a umění

Interiéry hradu představují život raně novověké společnosti a nabízí ukázky historického nábytku ze sbírek muzea. Návštěvníci mohou nahlédnout do pánského salonku s cennými předměty orientálního umění či do salonku dámského s bohatě zdobeným rokokovým zrcadlem. Empírovému hudebnímu salonu vévodí klavír s loveckou scénou nad klaviaturou, vyrobený ve vídeňské dílně Johanna Ehrlicha v druhé čtvrtině 19. století.

Další zajímavá místnost hradu je deblínská kaple s nástropními malbami Jana Michaela Fissého, který svými malbami vyzdobil také sál předků. Za pozornost stojí barokní oltář s dvojicí andělů, který se do kaple vrátil po více než dvaceti letech v původní zrekonstruované podobě.

Na odlišnosti života vrchnostenské společnosti a jejich poddaných pak upozorňuje takzvaná selská jizba vybavená lidovým nábytkem. Jedna z hradních místností je věnována dílu znojemského sochaře Hugo Lederera a grafikám Josefa Dorého. "Do expozice Hugo Lederera přibyl nový bronzový odlitek hlavy koně v nadživotní velikosti o výšce sto třicet pět centimetrů," uvedla Kateřina Mikysková z Jihomoravského muzea ve Znojmě. V císařském sále si pak návštěvník může prohlédnout galerii habsburských panovníků, která dříve zdobila velký zasedací sál znojemské radnice. O dřívější podobě města Znojma vypovídá veduta města z roku 1688, připomínající i dávno zaniklé architektonické památky.

Nedílnou součástí zámeckého areálu je i rotunda svaté Kateřiny z poloviny 11. století. Při přestavbě v roce 1134 byla vyzdobena ojedinělým cyklem románských nástěnných fresek panovníků z rodu Přemyslovců a údajně jde o nejstarší malby s historickým obsahem na území České republiky.

Degustace u rotundy

Počátkem září můžete v blízkosti této národní kulturní památky poznávat i zdejší vinařské tradice. V rámci Znojemského vinobraní se tu bude konat speciální program pochůzkové degustace a zájemci mohou ochutnat vína ověnčená mezinárodními medailemi, ale i ta zcela nová.

Největší novinkou má být řada prémiových vín značky Ledňáček říční. Ledňáček jako symbol věrnosti, ale i ryzí čistoty vod totiž symbolizuje i způsob čisté výroby vína. "Tuto prezentaci jistě ocení nejen znalci, ale i laičtí milovníci kvalitních vín ze znojemské oblasti. Tato chuťově plná a aromatická vína z ověřených oblastí Znojemska garantuje pod značkou VOC (vína originální certifikace) apelační systém VOC Znojmo, říká předseda VOC Znojmo František Koudela.

V rámci ochutnávky znojemských vín se mohou návštěvníci vinobranítěšit na odrůdy Sauvignon, Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené."Atmosféru dokreslí i nově opravené návrší znojemské rotundy Sv. Kateřiny, které návštěvníci uvidí poprvé v podobě známé z minulých století," dodává František Koudela.

Další program

Víno i oblíbený burčák budou o vinobraní připraveny i v mnoha historických vinárnách a šencích. Na takzvané mázhausy se totiž promění uzavřená nádvoří středověkých a renesančních domů v městské památkové rezervaci Znojma. Kromě vína, burčáku a gastronomie nabídnou již tradiční slavnosti vína také originální historický program na pěti scénách, včetně velkolepého alegorického průvodu 460 kostýmovaných historických postav na téma návštěvy krále Jana Lucemburského. Nebude chybět ani atraktivní multižánrový kulturní program, a kdo vydrží až do konce víkendu, dočká se závěrečného ohňostroje s příběhem.

A když už ve Znojmě budete, najděte si čas na návštěvu znojemského podzemí. Je to totiž největší systém podzemních chodeb a sklepů v Česku. Dluhé je kolem 27 km a je několikapatrové. Chodby pod povrchem Znojma byly budovány asi někdy na přelomu 14. a 15. století. Mnohdy byla sklepení součástí obytných kamenných domů a sloužila k hospodářským účelům. Předpokládá se, že využívána byla také k uskladňování vinných sudů, neboť v nich panovala po celý rokstát lá teplota.

---

Znojemské vinobraní

Kdy:

12. a 13. září

Kde:

v historické části Znojma

Více na:

www.znojmocity.cz

www.znojmuz.cz

www.znojemskevinobrani.cz

Přestavba hradu za Deblínů

Dekretem císaře Josefa i. z roku 1709 byla zadní část hradu věnována jako léno hrabatům z Deblína. Starý hradní palác nechali za příkopem zbořit a místo něj postavili nový barokní zámek s čestným dvorem obráceným do údolí Dyje. Když v roce 1784 hrabě Josef z Deblína zemřel bez mužského dědice, připadl zámek zpět císaři.