Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Pálava nabízí historii i víno

Mladá fronta Dnes, 7.7.2006

Ani při delší dovolené se na Pálavě nudit nebudete.

Oblast, která je již třicet let chráněnou krajinnou oblastí, se rozprostírá mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem. Na 83 kilometrech čtverečních v okolí Mikulova jsou třeba Pavlovské vrchy se zříceninami gotických hradů, které patřímezi nejnavštěvovanější místa země. A na rozlehlé pahorkatině se daří i rostlinám, které jinde v zemi neuvidíte.

Pálavu však tvoří zejména bílé vápencové skály a zelené kopce spásané ovcemi. Svahy nejvyššího pálavského vrchu Děvína se zříceninou Dívčích hradů pokrývá mozaika skalních suchých trávníků, suchomilných křovin i doubrav, jež jsou označovány jako krasová lesostep.

A když už tam budete, na úpatí kopce navštivte evropsky známou vinařskou obec Pavlov. V barokních sklepech vesnice, kterou proslavila její architektura, vám rádi nabídnou pohárek dobrého vína.

Sousední obec, Dolní Věstonice, je zase známou archeologickou lokalitou - navštívit můžete muzeum se slavnou Věstonickou venuší.

Kulturním centrem Pálavy je romantické městečko Mikulov. Kromě zámku, kterému dal v 17. století podobu kardinál Dietrichstein, se zajděte podívat na Svatý kopeček. Vyjdete na něj křížovou cestou a na vrcholu vám slunnou Itálii připomene kaple svatého Šebestiána, zvonice a podivuhodná stavba Božího hrobu. Nezanedbatelný význam židovského obyvatelstva v Mikulově dodnes připomíná rozlehlý židovský hřbitov a původní domy v někdejší židovské obci v centru Mikulova.

Pokud budete svou pouť po Pálavě začínat právě vMikulově, byla by škoda minout kopec Turold s podzemní jeskyní a nově zřízeným geologickým muzeem pod širým nebem.

Celá Pálava je protkána naučnými stezkami a poseta tabulemi s informacemi o přírodě živé i neživé.

(iv)