Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Nedotčený kout Znojemska? Podyjí

Mladá fronta Dnes, 1.7.2006

Přírodní klenot jižní Moravy a unikátní krajina Znojemska slaví. V těchto dnech je to přesně patnáct let, kdy bylo Podyjí vyhlášeno národním parkem.

Nyní mají zájemci jedinečnou možnost, jak si rozšířit zážitky ze zdejší přírody. Právě dnes se otevírá nová přeshraniční turistická stezka mezi obcí Podmyče a rakouským Fellingem. "Turistům se naskýtá možnost navštívit během jednodenního výletu Vranov nad Dyjí a rakouský Hardegg," vyzdvihl ředitel správy parku Tomáš Rothröckl.

Doposud fungoval turistický hraniční přechod mezi Podyjím a rakouským Národním parkem Thayatal pouze ve východních částech obou parků. Ode dneška mají turisté možnost porovnávat jedinečnou přírodu a krajinu i v jejich západních partiích. Hraniční přechod na historické cestě Podmyče-Felling bude přístupný pěším, cyklistům a lyžařům celoročně.V parku roste osmnáct druhů orchidejíV celém Podyjí se výrazně projevuje údolní fenomén, kdy do parku pronikají teplomilné živočišné a rostlinné druhy z jihovýchodní teplé panonské oblasti. Naproti tomu ze západu migrují údolím druhy podhorské, patrné na chladnějších a stinných severních svazích údolí.

Podyjí tak přináší nezapomenutelné pohledy na řadu vzácných a v zemi ojedinělých druhů rostlin. Zvláště chráněných jich je téměř osm desítek, mimo jiné osmnáct druhů orchidejí. Podobné je to se zvířaty. Jen savců bylo na území parku zjištěno pětašedesát druhů, mezi nimi vydra říční, netopýr Brandtův či bělozubka bělobřichá. Z obojživelníků je nejnápadnější mlok skvrnitý, z ptáků pak čáp černý, výr velký či ledňáček říční. Z chráněného hmyzu obývá Podyjí kudlanka nábožná či pakudlanka jižní. Lze narazit i na vzácné brouky, jako je roháč obecný či nosorožík kapucínek.Nejlepším místem pro víno je vinice ŠobesZdejší vinice Šobes je podle odborníků nejpůvabnějším i nejkvalitnějším místem pro pěstování vinné révy v zemi. Řazena je mezi deset nejlepších v Evropě.

Za své vynikající vlastnosti vděčí šobeské víno ideální poloze vinice, jež leží v nižší nadmořské výšce na prosluněném jižním svahu, chráněném ze severozápadu i severovýchodu proti větrům. "Zvláštní význam má i řeka Dyje, která vinici obtéká, teplé dny a chladnější noci, mlhy a nakonec i kamenitá, kyselá hlína na rulovém podkladě. Přes den nasává sluneční teplo a v noci je zase intenzivně vyzařuje," uvádí na svých stránkách vinařská firma Znovín Znojmo. Zdejší mikroklima se podle odborníků podobá podmínkám například na Rýně či v údolí francouzské Rhony.

Patnácté výročí národního parku chtějí pracovníci správy připomenout na podzim. "A to mezinárodní odbornou konferencí v Louce. Měla by zhodnotit po stránce vědecké význam celého národního parku," dodal šéf správy Rothröckl.