Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Stezky jsou myšleny jako dokonalý celek spojený láskou k vínu a pohybu

Mladá fronta Dnes, 24.6.2006

Moravské vinařské stezky tvoří ucelenou síť značených cyklistických tras na území všech vinařských oblastí jižní Moravy.

Každá z oblastí má svoji vinařskou stezku, všechny jsou pak společně propojeny páteřní Moravskou vinnou stezkou od Znojma až do Uherského Hradiště.

Stezky jsou pojmenovány podle oblastí, přes které vedou, a spolu s páteřní trasou nabízejí turistům mnoho menších i větších okruhů pro krátké i dlouhé cyklistické výlety.

Značení tras se liší

Návštěvníci si mohou podle chuti vybrat například jednodenní výlet sady a vinicemi nebo 242 km dlouhou trasu po červeně značené Moravské vinné stezce od svahů Bílých Karpat až po Národní park Podyjí na západě. Opravdovým milovníkům cykloturistiky dávají Moravské vinařské stezky možnost objet každý okruh zvlášť. Jen tak se nejlépe seznámí s nejhezčími vinohrady, sklepními uličkami a památkami tohoto vinařského kraje.

Vinařské stezky se od běžných cyklistických tras liší stylem, jakým jsou vedeny v krajině, i samotným značením. Nejsou totiž vedeny přímo, ale cílem je vždy místo, které má ve vinařské krajině význam a půvab. Vinařské stezky jsou navrženy opravdu pro ty, kteří chtějí poznat místní kolorit a obraz krajiny.

Zácpy na trasách nehrozí

Lidé se nemusejí obávat cestování po frekventovaných silnicích. Trasy jsou vedeny většinou po klidných silnicích třetí třídy, velmi často po obslužných zemědělských komunikacích a místy po polních či lesních cestách. Povrch komunikací je většinou zpevněný, jen málo úseků vede po prašných cestách. Trasy jsou navrženy tak, aby byly sjízdné i po dešti.

Na vinařských stezkách nečekají žádná výrazná stoupání nebo klesání. Méně zdatným cyklistům a skupinám s dětmi se doporučuje pečlivě přečíst mapu vinařské stezky, kde najdou dostatek informací o délce a náročnosti trasy. Zejména pro rodiny s dětmi jsou vyznačeny i úseky se zvýšenou frekvencí motorových vozidel.

Všechny vinařské stezky jsou značeny společným logem, každá stezka má svoji barvu, například Velkopavlovická modrou. Logo vinařských stezek v příslušné barvě je umístěno na všech směrových značkách, na tabulích s mapami i informačních panelech v obcích.

Než vyrazíte, prostudujte si mapu

Trasy jsou značeny žlutými kovovými tabulkami. V případě souběhu se značenou cyklotrasou je uvedeno její číslo. Informační směrovky s piktogramy upozorňují na zajímavosti a služby v blízkosti trasy. V každé obci je na vinařských stezkách i tabule s celkovou mapou vinařské stezky. Cykloturistických map je pro dobrou orientaci na trasách celkem asi 260.

Detailní popis tras vinařských stezek poskytuje sada deseti map Moravských vinařských stezek. Mapy obsahují všechny další cyklistické trasy, trasy pro pěší i výškové profily tras. Velmi užitečnou pomůckou je grafické rozlišování cest s nízkým provozem motorových vozidel, silnic s vyšším provozem, nezpevněných cest s dobrým povrchem, cest s obtížně sjízdným povrchem a konečně stezek s vyloučením motorové dopravy. Vytvoření sítě komunikací výlučně pro cyklisty je cílem do budoucna.

Úsilí autorů projektu se zhodnocuje

Autoři projektu z Nadace Partnerství zapojili za čtyři roky do projektu 220 vinařských obcí, vyznačili 1090 km cyklistických tras, vydali deset map, ve dvaceti obcích vybudovali odpočívadla pro cyklisty, vydali CD pro podnikatele s názvem Jak podnikat na vinařských stezkách, zpracovali studii záchrany lidové architektury vinných sklepů, zorganizovali školení pro vinaře, připravili obnovu vinných sklípků v několika obcích na Mikulovsku nebo například navázali spolupráci s rakouskými vinařskými stezkami.

z podkladů Národního salonu vín zpracovala pšt