Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Machovec: Začali jsme průzkumem trhu s vínem

Nový život, 22.6.2006

Rozhovor

Brno Zrušme Vinařský fond, neplní své poslání, volali loni někteří vinaři z jižní Moravy. Byli nespokojeni s propagací moravských vín, což je právě hlavní náplň fondu po vstupu do Evropské unie. "Letos v červnu jsme už kampaň na podporu prodeje vín zahájili," tvrdí ředitel Vinařského fondu Jaroslav Machovec.

Kritice jste se loni bránil, že stále čekáte na tak zvanou notifikaci fondu v Bruselu, abyste mohli uvolnit finanční prostředky. Fond byl letos v březnu notifikován, tedy prošel schvalovacím procesem v Bruselu. Co jste už udělali pro podporu prodeje moravských a českých vín?

Do notifikace v podstatě nemohl fond plně podporovat to, k čemu je zákonem předurčen. Nebyla to vina ani rady Vinařského fondu, ani jeho exekutivy. Nicméně jsme se na vlastní činnost připravovali již dávno před vlastní notifikací. Schválili jsme koncepci komunikační strategie Vinařského fondu a činíme už kroky k jejímu naplnění. Důležitou součástí přípravy jakékoliv propagace je důkladné poznání trhu. Proto byl po výběru výzkumné marketingové agentury zadán velmi komplexní průzkum trhu s vínem v České republice. Zde je na místě podotknout, že tak rozsáhlý průzkum v oblasti vína doposud nebyl v České republice uskutečněn. Podle něho budeme pak srovnávat, zda aktivity Vinařského fondu přinesly efekt. Bylo by neodpovědné prostředky vydávat bez důkladného poznání trhu.


Jakou částku jste na průzkum z fondu uvolnili? A kolik je ve fondu nyní peněz?

Na průzkum trhu v celé jeho šíři byla uvolněna částka přesahující dva miliony korun. Průzkum dělala výzkumná agentura FOCUS, Marketing & Social Research, která má sídlo v Brně. K druhé otázce můžu sdělit, že jelikož Vinařský fond nemohl rozvíjet svoji činnost dříve, přestože prostředky dle zákona, a to nikdo nezrušil, byly vybírány, je v této chvíli k dispozici na propagaci a marketing vinařství a vinohradnictví částka vyšší než sto třicet milionů korun. Běžný příjem každého roku lze odhadnout na částku asi šedesát milionů korun.


Co průzkum naznačil? Mají Češi vztah k vínu?

V této chvíli se chystá závěrečná syntéza jednotlivých průzkumů, o které zcela jistě budeme i vašim prostřednictvím informovat veřejnost. Přesto mohu uvést, že z průzkumu například vyplývá, že asi sedmdesát tři procenta lidí starších osmnácti let víno pije. Dále průzkum naznačil, že Češi pijí víno o něco více než před dvěma lety a že místem konzumace vína je nejčastěji domácí prostředí. Víno pijeme nejčastěji ve společnosti přátel, rodiny nebo s partnerem. Nejvíce příznivců má víno v ceně od šedesáti jedna do sto korun, nejspolehlivějším znakem dobrého a kvalitního vína je pro většinu dotázaných skleněná láhev. S podrobnostmi průzkumu seznámíme po dokončení celé práce.


Na jakou skupinu lidí se budete při propagaci vín z Moravy a Čech zaměřovat?

Na všechny skupiny spotřebitelů, kteří uvádějí, že víno při různých příležitostech pijí. Našim cílem je představit jim naše vína se vším potenciálem a krásou, kterou v sobě mají. Nosným momentem je uvést do života společnou značku našich vín prostřednictvím označení Vína z Moravy, Vína z Čech.


Jaká kritéria budou muset vína splnit, aby mohla nosit značku Vína z Moravy, Vína z Čech?

Tato značka může být užívána pouze na jakostních lahvových vínech, tedy vínech, která pocházejí z hroznů z vinařské oblasti Moravy nebo Čech a byla zatříděna komisí jakosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce jako jakostní či jakostní s přívlastkem.


Jak bude vypadat kampaň, která bude propagovat tuto značku?

Bude se jednat o kampaň v médiích i v místech prodeje a její součástí bude i řada dalších podpůrných aktivit.


Kdy odstartuje a jaké akce se budou v jejím rámci dělat?

Hlavní část se uskuteční od září do konce roku. Pak budeme pokračovat dalšími akcemi. Součástí budou například veškeré aktivity související s uvedením Svatomartinského vína. Všichni registrovaní vinaři budou o jednotlivých krocích přímo informováni. Kampaň byla v podstatě zahájena společným představením výsledků průzkumu a komunikačních cest vinařské veřejnosti v druhém červnovém týdnu v prostorách Národního vinařského centra ve Valticích.

zh, viv