Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Veselí rozšiřuje nabídku zajímavostí určenou nejen turistům

Město Veselí nad Moravou hodlá v nejbližší době zrealizovat naučnou stezku po turisticky zajímavých místech spojených s historií města a po jeho nejbližším okolí ve vazbě na známé i méně známé historické události.

Celý projekt je kombinací dvou ucelených turistických okruhů, z nichž jeden, situovaný převážně na veselském a zarazickém katastru je tvořen pěší stezkou pro chodce, která je vedena po stávajících stezkách a polních komunikacích. Tyto nebude třeba stavebně upravovat, pouze dojde k vyrovnání míst narušených zemědělskou výrobou. Druhý okruh je určen převážně pro cyklistiku a kromě stávajících komunikací a polních cest vede i po cyklostezce.

Na Radošově, tedy na nejvyšším místě celého okruhu, bude nově umístěna rozhledna s výhledem na okolí. Návrh rozhledny je inspirován charakterem jejího okolí – vinohrady a výrobou vína. Horní vyhlídková plošina je navržena ve výšce 15,2 m a pohodlně by měla sloužit pro 15 současně přítomných osob.

Podél stezky budou nově umístěny 3 odpočinkové altány a 21 informačních tabulí, které v jednotlivých uzlových bodech připomenou historické souvislosti daného místa a jiné zajímavé informace doplněné o dobové fotografie a historické záznamy. Autory celého záměru, kteří se velmi výrazně podíleli na zpracování projektové dokumentace a všech dalších podkladů, jsou ředitel Služeb města Pavel Bouda a pánové Jiří Peša a Vladimír Groš.

Projekt navazuje na již dokončené naučné stezky ve Veselí nad Moravou – naučná stezka "Hrnčířské louky" a naučná stezka "U Svodnice", které vhodně doplňuje a propojuje. Projekt také doplní stávající cyklotrasy a cyklostezky, jako jsou Moravská dálková trasa, Beskydsko-karpatská magistrála, Strážnická vinařská stezka a Uherskohradišťská vinařská stezka.

Celkové náklady tohoto projektu dosahují částky cca 3,2 mil. Kč, z toho se městu podařilo získat dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod ve výši 2,6 mil. Kč. Stavba rozhledny a další práce související s realizací projektu, by měla být zahájena ještě letos na podzim a dokončena dle harmonogramu v březnu příštího roku. Jihomoravské novinky informoval Petr Kolář, místostarosta Veselí nad Mooravou.

(ds, foto: arch.)

Více zpráv z regionu na Jihomoravskenovinky.cz