Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Uherské Hradiště bude mít vlastní vinařský skanzen

Slovácké noviny, 23.12.2005

Hradišťsko bude mít dva vinařské skanzeny. K Vlčnovským búdám, které jsou jedinou památkovou rezervací lidové architektury tohoto druhu v někdejším uherskohradišťském okrese, přibude další v Uherském Hradišti- Mařaticích. Ten se má stát symbolickou vstupní branou do známé vinařské čtvrti. Památkový areál ve Vlčnově bude rozšířen o expozici vinařství.


Uherské Hradiště ţ Zhruba dva roky starý záměr zbudovat v Uherském Hradišti vinařský skanzen, takzvaný Mařatský dvůr, v těchto dnech opět ožívá. O jeho existenci usiluje jedna ze soukromých uherskohradišťských společností. Spolupráci na projektu neodmítl ani krajský úřad a zástupci uherskohradišťské radnice. "Kraj, jehož představitelé by pro tento účel měli pomoci zejména získáním peněz z fondů Evropské unie, nominoval svého radního Jindřicha Ondruše. Ten bude členem dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Mařatský dvůr,"sdělila Helena Mráčková z tiskového odboru krajského úřadu ve Zlíně. Skanzen vinařských "búd", mezi nimiž by nemělo chybět například muzeum mapující historii pěstování vín na Slovácku, vznikne během příštích let v příměstské části Mařatice, která proslula svými vinnými sklepy. "Mařatský dvůr bude jakousi vstupní branou do této lokality města. Věříme, že tento záměr přispěje k většímu zájmu o naše město,"řekl Květoslav Tichavský, místostarosta města. Podobný názor sdělil i jeden z uherskohradišťských vinařů Bohuslav Jež. "Myslím si, že takový záměr mohl tuto část města příjemným způsobem zatraktivnit,"zamýšlí se Jež. Na vinařský skanzen volně navazuje i další projekt, který počítá s úpravou někdejšího cvičiště pro těžkou vojenskou techniku - mařatický kopec Rochus. "Mohl by tam vzniknout například atraktivní areál s odpočinkovou zónou a naučnou stezkou,"prozradil výhled do budoucna Tichavský. S podobným záměrem přišli v těchto dnech i ve Vlčnově, kde v jedné z vinohradských búd v chráněné památkové rezervaci vznikne menší expozice vinařství. Obec již objekt za vykoupila za necelých sto tisíc korun. "Většinu exponátů, které budou mapovat historii vinařství na Uherskobrodsku, jsme již nashromáždili, další doplníme postupně. Předpokládám, že provoz expozice zahájíme v polovině příštího roku,"upřesnil Jan Pijáček, starosta Vlčnova.

OLEG KAPINUS


Fotografie:

Dějiny vinařství. Památková rezervace lidové architektury Vlčnovské búdy bude obohacena o stálou výstavu přibližující historii a současnost vinařství v regionu.

FOTO ARCHIV KSK
OLEG KAPINUS