Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Nové změny v zákonech vinařům pomohou

Nový Život, 16.11.2005

Břeclavsko  Vinaři se konečně dočkali. Zákon osvobodil drobné vinaře od evidence spotřební daně a od listopadu může být láhev vína dokonce reklamním dárkem.

"Jsou to významné změny v zákonech, které pomohou drobným i velkým vinařům," říká Martin Půček, tajemník Svazu vinařů České republiky.

Letos se drobní vinaři, kteří nebyli zaregistrováni jako plátci spotřební daně, vyhýbali výstavám vín. Měli strach, že tak na sebe upozorní kontrolní úřady. Dnes už se obávat nemusí. Proč?

Svaz vinařů České republiky celý letošní rok projednával, na základě získaných zkušeností od kolegů z Rakouska, možnosti změn legislativy, která by umožnila zjednodušit podnikání drobným vinařům. Jedním z výsledků jsou změny v zákoně o spotřebních daních. Zejména se to týkalo zvýšení množství vína nepodléhající spotřební dani na dva tisíce litrů pro vlastní potřebu, zjednodušení povinnosti zasílání hlášení o výrobě Celní správě, ale také rozšíření působnosti paragrafu na víno použité při výstavách vín. To znamená, že vinař, který dá organizátorům výstavy víno na výstavu, tak koná mimo povinnosti týkající se spotřebních daní. Touto činností se tedy nestává plátcem spotřební daně a nikdo nemusí mít strach s Celní správy.

Tato novinka se týká vinařů, kteří chtějí vystavovat. Co v případě, pokud vinař s výrobou vína do dvou tisíc litrů ročně chce víno prodávat? Má nějaké úlevy?

Toto je součástí další novely, která nyní prozatím neplatí, ale bude platná od prvního ledna příštího roku. Zdá se, že by nic nemělo bránit jejímu přijetí. Tato novela je poněkud širší a ve stručnosti říká, že vinař, který vyrobí méně jak dva tisíce litrů, tak bude moci na území České republiky prodat víno a nebude se muset ani jednorázově registrovat jako plátce

spotřební daně a ani podávat každoroční daňové přiznání, jehož výsledkem je vždy nulová částka. V případě, že vyrobí více jak dva tisíce litrů, stává se podle zákona o spotřebních daních tak zvaným malým výrobcem vína, tedy nevyrobí více jak tisíc hektolitrů vína za rok, a má povinnost pouze jednorázové registrace jako plátce spotřební daně, ale již není nucen podat daňové přiznání. To vše platí za předpokladu výroby pouze tichých vín.Od listopadu mohou firmy využívat jako reklamní dárek víno. Za jakých podmínek?Ano, tato změna je platná od desátého listopadu a byla také součástí onoho zmiňovaného balíku změn, které jsme se pokoušeli prosadit. Platí tedy, že jakákoliv firma má možnost nakoupit tiché víno se znaky reklamního předmětu maximálně do výše pěti set korun za jednu láhev, případně kartonek. Tuto hodnotu může uplatnit jako nákladovou položku, kterou je možno odečíst z daňového základu. Myslím si, že tyto velmi významné změny můžou pomoci všem, kteří prodávají víno. Tedy drobným i velkým.Fotografie: Martin PůčekZdeňka Hřebačková