Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Víno v rozumném množství je zdravé

Právo, 3.11.2005

DĚKAN LÉKAŘSKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY PROFESOR JAN ŽALOUDÍK ŘEKL PRÁVU* V pátek se v Brně uskuteční konference na téma Víno a zdraví. Není trochu odvážné pořádat vědecká sympozia o prospěšnosti alkoholu?Existuje určité pokrytectví - ve společnosti se předpokládá, že lékaři mají alkohol zakazovat a mluvit o něm s despektem. Ale i v pití vín dominuje otázka míry. Už na konci 90. let minulého století byl bezpečně prokázán příznivý kardioprotektivní účinek alkoholu a jeho pozitivní vliv na cévní systém u lidí ve druhé polovině života. Pravidelná konzumace dvou deci denně u žen a až čtyř deci u mužů má blahodárný vliv na kardiovaskulární systém. Ve víně jsou navíc desítky polyfenolických látek. Některé působí proti oxidačnímu stresu buněk, mají protizánětlivé účinky, působí proti překotnému dělení buněk, pomáhají odstraňovat poškozené buňky z organismu. O příznivých účincích těchto látek se hovoří zhruba od přelomu tisíciletí. Je třeba poznat tyto účinky a stanovit optimální dávku.* Na minulé konferenci jste prezentoval zahraniční studie o vlivu pravidelné konzumace vína na snížení rizika vzniku rakoviny prostaty, o příznivých účincích resveratrolu, který je ve víně obsažen a tlumí dělení nádorových buněk. Můžeme se na víno dívat jako na lék svého druhu?Nejde zastiňovat vínem běžnou léčbu. Spíš diskutujeme o látkách, které jsou obsaženy ve víně i v dalších složkách potravy a mají prokazatelně preventivní účinek. Osobně si myslím, že se jednou dostaneme k tomu, co máme už nyní u minerálek, kde na etiketách najdeme přesnou informaci o obsahu minerálů a stopových prvků. Možná i na vinětách vín bude jednou taková informace o látkách, které budou poznány a exaktně prokázány. Dnes je totiž těžké doporučit určitou odrůdu bez znalosti přesného obsahu určitých látek. Je proto třeba, abychom zkoumali a uměli přesně stanovit množství antioxidačních látek v daném víně. Současně s tím se musíme naučit stanovit terapeutické rozmezí - jaké minimální množství dané látky je již účinné a jak velké množství začíná škodit. Tak vidím i diskuse o tom, zda má blahodárnější účinky na organismus bílé nebo červené víno. Jde spíš o exaktní rozlišení vín s nízkými a vysokými obsahy polyfenolických látek.* Bude mít letošní konference nějaké specifické téma?Letos se chceme zaměřit především na účinky vína u žen. Jednak pro to, že ženy mají odlišnou produkci určitých enzymů než muži a pomaleji odbourávají alkohol, jednak proto, že některé polyfenolické látky obsažené ve víně připomínají svojí strukturou estrogenní hormony a mohou mít vliv na oblast hormonálních regulací ženského organismu. Protože tyto látky působí jako fytoestrogeny, váží se na hormonální receptory, není vyloučeno, že mohou nahradit současnou hormonální substituci, užívanou v období menopauzy. To medicínu, stejně jako fakt, že na druhé straně mohou tyto blokovat hormonální receptory, což může například pomáhat u hormonálně závislých nádorů prsu, děložní sliznice a vaječníků. Je tu řada aspektů, které ještě musíme prozkoumat, ale již nyní můžeme říci, že víno je zdravé, pokud se pije v rozumném množství.

Regionální mutace| Právo - Jižní Morava