Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Kde se víno pije, tam se dobře žije

Nový život - týdeník okresu Břeclav, 27.10.2005

Slavná tradice vinařství regionu je spjata se jmény knížat, markrabat a králů zemí české koruny. Se jmény zemských a říšských rodů šlechtických, se jmény biskupů na olomoucké stolici a 14 významných klášterů našich zemí.

Vinná réva se pěstovala na jižní Moravě již v době velkomoravské říše, která za knížete Svatopluka zasahovala hluboko do dnešního Maďarska, kam révu rozšířili Římané. Kronikář Václav Hájek z Libočan popisuje sud vína, darovaný v roce 892 českému králi Bořivojovi; zda to bylo přímo z naší oblasti, můžeme jen hádat.

Skutečný rozvoj pěstování vinné révy nastal až po zřízení tzv. východní Marky, tj. Rakouska. Potvrzují to horenské řády, shodné pro Rakousko i Moravu, včetně německých názvů vinohradních tratí, druhů rév i sklepního hospodářství.

První písemné zmínky o vinicích na Hustopěčsku se datují do 13. století. V roce 1240 daroval brněnský měšťan vinici v Hustopečích herburgskému klášteru v Brně. Papež Inocenc IV. Stvrzuje držení vinic tomuto klášteru výnosem z roku 1428 citací ,. in villa Puzramis et de Vzpersch` (v městečku Pouzdřanech a Hustopeče)

První vlivy ve vinařství jsou z 13. století, kdy se v regionu projevilo působení , čejkovických templářů`.

Rozvoj a zkvalitnění vinařství pak ovlivnili od 16. století novokřtěnci. Jejich obce se staly vlastníky rozlehlých vinic. Jako zkušení vinaři přivezli ze svých domovů nové poznatky pěstby i sklepního hospodářství.

První zmínka o tzv. , horenském právu` je z r. 1340; horenské řády byly důležitým souborem zásad pro pěstování a zpracování vinné révy. Alžběta, abatyše kláštera Králové v Brně, jemuž , hustopečské zboží` patřilo vydala rozhodnutí, že od výroku horenského soudu není odvolání, což potvrdil listinou i císař Karel IV. Horenské právo obsahovalo i předpisy pořádkového a trestního řádu. Tvrdé tresty byly již za krádeže kolků z vinic - peněžní pokuta, nebo utětí ruky. Z roku 1610 je zaznamenán jediný případ ztráty hrdla za krádež hroznů. Postihl hustopečského mydláře Konráda Kobl... O , cechu vino...` v Hustopečích je záznam v roce 1588. Výnos vinic umožnil vytvoření organizace na ochranu vinařských zájmů.

Třicetiletá válka znamenala devadesáti procentní zkázu vinařství regionu. Trvalo téměř jedno století, než se vinařství obnovilo na původní úroveň.

Hlasování o nejlepší TOP vinařský cíl bylo zahájeno!

1. 6. 2018 13:08, Pro vin. turisty

Již pošesté mají možnost milovníci vína a vinařské turistiky zvolit nejlepší TOP vinařský cíl. Bedekr TOP vinařský cíl v současnosti popisuje více než dvě stovky míst – vinných sklepů, vinařství, ...

Vína z Moravy, Vína z Čech