Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Kde se víno pije, tam se dobře žije

Nový život - týdeník okresu Břeclav, 27.10.2005

Slavná tradice vinařství regionu je spjata se jmény knížat, markrabat a králů zemí české koruny. Se jmény zemských a říšských rodů šlechtických, se jmény biskupů na olomoucké stolici a 14 významných klášterů našich zemí.

Vinná réva se pěstovala na jižní Moravě již v době velkomoravské říše, která za knížete Svatopluka zasahovala hluboko do dnešního Maďarska, kam révu rozšířili Římané. Kronikář Václav Hájek z Libočan popisuje sud vína, darovaný v roce 892 českému králi Bořivojovi; zda to bylo přímo z naší oblasti, můžeme jen hádat.

Skutečný rozvoj pěstování vinné révy nastal až po zřízení tzv. východní Marky, tj. Rakouska. Potvrzují to horenské řády, shodné pro Rakousko i Moravu, včetně německých názvů vinohradních tratí, druhů rév i sklepního hospodářství.

První písemné zmínky o vinicích na Hustopěčsku se datují do 13. století. V roce 1240 daroval brněnský měšťan vinici v Hustopečích herburgskému klášteru v Brně. Papež Inocenc IV. Stvrzuje držení vinic tomuto klášteru výnosem z roku 1428 citací ,. in villa Puzramis et de Vzpersch` (v městečku Pouzdřanech a Hustopeče)

První vlivy ve vinařství jsou z 13. století, kdy se v regionu projevilo působení , čejkovických templářů`.

Rozvoj a zkvalitnění vinařství pak ovlivnili od 16. století novokřtěnci. Jejich obce se staly vlastníky rozlehlých vinic. Jako zkušení vinaři přivezli ze svých domovů nové poznatky pěstby i sklepního hospodářství.

První zmínka o tzv. , horenském právu` je z r. 1340; horenské řády byly důležitým souborem zásad pro pěstování a zpracování vinné révy. Alžběta, abatyše kláštera Králové v Brně, jemuž , hustopečské zboží` patřilo vydala rozhodnutí, že od výroku horenského soudu není odvolání, což potvrdil listinou i císař Karel IV. Horenské právo obsahovalo i předpisy pořádkového a trestního řádu. Tvrdé tresty byly již za krádeže kolků z vinic - peněžní pokuta, nebo utětí ruky. Z roku 1610 je zaznamenán jediný případ ztráty hrdla za krádež hroznů. Postihl hustopečského mydláře Konráda Kobl... O , cechu vino...` v Hustopečích je záznam v roce 1588. Výnos vinic umožnil vytvoření organizace na ochranu vinařských zájmů.

Třicetiletá válka znamenala devadesáti procentní zkázu vinařství regionu. Trvalo téměř jedno století, než se vinařství obnovilo na původní úroveň.