Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Evropská unie musela světu otevřít trh s vínem, tvrdí Jiří Sedlo

Nový život, 15.9.2005

Břeclav - Současné problémy moravských vinohradníků a vinařů jsou odrazem krize na trhu s vínem v celé Evropě. Tvrdí to předseda Svazu vinařů České republiky Jiří Sedlo.

Co je příčinou této krize?

V rámci dohod se Světovou obchodní organizací musela Evropská unie trh s vínem otevřít světu. Před tím ho měla poměrně dobře regulovaný. Otevřením trhu se začaly zvyšovat dovozy a vývoz se adekvátně dovozům nezvýšil. Trh se stal přesyceným. Evropa jako taková byla vždy vývozcem vína. V posledních staletích se víno vyrábělo jen v Evropě. Až později přibyly nové vinařské státy jako Jižní Afrika, Austrálie a Amerika. Očekává se, že kolem roku dva tisíce deset se Evropa stane čistým dovozcem vína. Bude tedy převažovat dovoz nad vývozem, pokud se nic nezmění.

Má Evropa šanci se v této situaci ubránit masivním dovozům?

Určitě se nějakým způsobem bude bránit, ale zpět se ochrana vůči dovozu v tehdejším rozsahu již nevrátí.

Jak je možné, že například rakouští producenti k nám vozí levné víno, které nepokryje ani výrobní náklady?

To nejsou jen Rakušané. Dovozy pocházejí také ze Slovenska, Maďarska, Španělska. Rozhodně nejde o nákladovou cenu, za kterou se sem víno dováží. Funguje to tak, že každý vinař si ve svém státě prodá tolik, kolik může prodat, a to za cenu, která mu pokryje náklady. Pak mu zbude nějaké množství, které už na tuzemském trhu neuplatní, ale má ho už zaplacené prodejem na tuzemském trhu. Pokud vyveze zbývající množství vína, může je prodávat pod cenou.

Naši pěstitelé mají tedy smůlu, že se jim nedaří na našem trhu prodat část produkce za vysokou cenu?

Díky supermarketům je to nastaveno tak, že se jede na minimální cenu, na minimální zisk. Na začátku jsem se zmiňoval, že krize je na trhu s vínem v celé Evropě. A je právě kvůli supermarketům, které ovládly trh. A u nás je jejich podíl na distribuci vína ke spotřebitelům v rámci členských států unie prakticky nejvyšší.

Proč jsme tedy tak usilovali o to, aby se u nás rozšiřovaly plochy vinic?

Každopádně se nedá říct, že jsme přespříliš rozšířili plochu vinic. Jestliže pokrýváme naši spotřebu pouze asi z třiceti až čtyřiceti procent tuzemskou výrobou vín, tak nemůžeme hovořit o tom, že by u nás byly velké plochy vinic. U nás prostor na uplatnění produkce je. Samozřejmě problémy vinaři, stejně jako ostatní podnikatelé, mít budou, ale není to v důsledku nadměrné plochy vinic. Problémy způsobuje dovoz a nezávisle na naší produkci. Jde tedy o to, zda na Moravě budou vinohrady, a nebo ne, nejde o jejich plochu. Ale bylo by škoda, kdyby měly po tisíciletí odsud zmizet. Jde o kulturní dědictví, které i Evropská unie chrání. Lidé na jižní Moravě jsou s révou po generace spojeni.

(zh)